Menu

Meningokok

je bakterie, jejíž správné latinské jméno zní Neisseria meningitidis, která vzácně způsobuje velmi závažná onemocnění u lidí kteréhokoli věku, nejčastěji však u kojenců (děti do 1 roku), zvýšený výskyt je též u dorostenců.

Meningokok nejčastěji způsobuje meningitidu (zánět obalů mozku) nebo sepsi (infekci krve). Meningokokové infekce patří k nejobávanějším infekčním onemocněním. Příznaky zahrnují ztuhnutí šíje, bolest hlavy, horečku, spavost až bezvědomí, šokový stav. Onemocnění probíhá velmi rychle, náhle z plného zdraví může upadnout dítě do bezvědomí během několika hodin.

V České republice v posledních letech onemocní tzv. invazivním menigokokovým onemocněním kolem 50 lidí ročně a každoročně několik lidí zemře (smrtnost onemocnění je kolem 10%). V roce 2015 bylo hlášeno 48 případů a 3 úmrtí. Nejčastěji bývají nemocní kojenci a malé děti. Úmrtí může nastat už do 12 hodin po prvních příznacích. U přeživších může onemocnění zanechat trvalé následky, např. epileptické záchvaty, ztrátu končetin (amputace), onemocnění ledvin, hluchotu nebo mentální poškození.

Meningokoková infekce se získá intimním kontaktem s infikovaným jedincem. Intimním kontaktem se rozumí líbání, konzumace společného jídla nebo pití nebo pobyt ve stejném domě nebo pokoji (včetně třídy ve škole) déle než 4 hodiny denně. V České republice je většina případů sporadická, to znamená, že nedochází k epidemiím, zdroj infekce pro nemocného se většinou nezjistí a nemocný nešíří infekci na další osoby.

Meningokoky se podle struktury jejich povrchových molekul (kapsulárního polysacharidu) rozdělují do 13 skupin, z nichž 6 způsobuje závažná onemocnění. V Evropě je většina infekcí způsobena skupinami B a C, malá část skupinami Y a W. V České republice je většina onemocnění způsobena skupinou B. Menší část případů způsobují meningokoky ze skupiny C a jen ojedinělý je výslyt skupin Y a W.

 

Nejúčinnější ochranou proti meningokokovým infekcím je očkování. Existují různé druhy meningokokových vakcín. V převážné většině západoevropských zemí se plošně (to znamená všechny děti) očkuje proti meningokoku C, i když očkovací kalendáře jsou v těchto zemích různé. Asi 1/2 zemí očkuje již v kojeneckém věku a druhá 1/2 mezi 1 a 2 lety, většinou krátce po dosažení 1 roku. Z mimoevropských zemí se plošně očkuje například v Austrálii, Kanadě, Brazílii. V USA se plošné očkování doporučuje až od dorostového věku (11-12 let). V lednu 2013 byla v Evropské unii registrována první očkovací látka proti meningokoku skupiny B. Tato vakcína je dostupná od dubna 2014. V některých zemích existují odborná doporučení pro očkování proti meningokoku skupiny B. Úhrada z veřejných zdrojů je zatím pouze v Anglii (pro kojence) a v USA (pro adolescenty).

V České republice nebylo zatím očkování proti meningokokům zařazeno do oficiálního národního očkovacího kalendáře (tedy není povinné a není hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění).

MenC vakcína je velmi účinná a ve všech zemích, které plošné očkování zavedly, došlo k významnému poklesu výskytu MenC infekce. MenC vakcíny jsou velmi bezpečné a od jejich uvedení na trh byly v Evropě bezproblémově aplikovány desítky milionů dávek, vakcína nemá závažné nežádoucí účinky.

Naše doporučení pro očkování meningokokovými vakcínami vychází z výskytu infekce v jednotlivých věkových kategoriích a z dostupnosti meningokokových vakcín pro tyto věkové kategorie.

1. Doporučujeme očkovat všechny děti mladší 5 let proti menigokoku B, a to od 2 měsíců věku. Čím dříve, tím lépe (nejvyšší riziko infekce je v prvním roce věku). V roce 2014 ze 24 případů bylo 10 případů u dětí mladších 5 let, 3 případy do 1 roku. 

2. Doporučujeme očkovat děti po 1 roce věku 1 dávkou vakcíny proti meningokoku C (v roce 2014 z 9 případů byly 3 ve věku mezi 1 a 5 lety).

3. Doporučujeme očkovat adolesenty v 15 letech 1 dávkou vakcíny proti meningokokům A, C, W135 a Y (nebo alespoň proti meninogkoku C) a 2 dávkami vakcíny proti meningokoku B.

Při speciálních situacích, jako jsou např. kontakt s meningokokovým onemocněním nebo cesta do zahraniční, doporučujme osobní konzultaci. V těchto situacích může být vhodný jiný druh vakcíny nebo jiná opatření.

Oficiální doporučení České vakcinologické společnosti z ledna 2018 najdete zde.

Podrobnou zprávu o výskytu meningokokových infekcí v České republice v roce 2015 najdete zde.

Podívejte se na stránky paní Andrey Brzbohaté, která prodělala meningokokovu infekci a přišla kvůli ní o obě dolní končetiny: http://www.antimeningokok.cz/

Přečtěte si rozhovor s člověkem, který přežil meningokokovou meningitidu nebo jehou celou knihu (oboje bohužel v angličtině).

 

Ceny vakcín najdete v ceníku

 

Poslední aktualizace 10.6.2016