Menu

Spalničky

 

Charakteristická vyrážkajsou infekční onemocnění způsobené virem rodu Morbillivirus patřící do čeledi Paramyxoviridae. Jediným přirozeným hostitelem tohoto viru je člověk (tedy spalničky se přenáší pouze mezi lidmi). Virus se přenáší od infikovaných osob kapénkami z nosu nebo nosohltanu. Spalničky jsou vysoce infekční a v mnoho částech světa včetně Evropy jsou stále ještě běžným onemocněním. I při existenci vysoce účinné a bezpečné vakcíny patří spalničky celosvětově mezi nejčastější příčiny dětských úmrtí. 

Inkubační doba spalniček od nakažení do prvních projevů nemoci je 10-12 dní a do objevení se typické vyrážky kolem 14 dní. Běžnými projevy spalniček jsou horečka, rýma, kašel, zánět spojivek a vyrážka. Lékař může v ústech dítěte objevit charakteristické Koplikovi skvrny. Vyrážka začíná na obličeji a krku a šíří se směrem dolů. Podezření na onemocnění spalničkami by mělo vždy být potvrzeno laboratorními metodami (vyšetření protilátek proti viru spalniček nebo přímo detekce viru). Spalničky mohou být velmi závažným onemocněním i pro zcela zdravé dítě, často vyžadují hospitalizaci a asi 30% nemocných má některou z komplikací. Ty jsou častější u malých dětí do 5 let věku a dospělých nad 20 let věku. Nejčastějšími komplikacemi jsou záněty uší (10%), průjmy (8%), pneumonie (česky zápal plic, 5%, nejčastější příčina úmrtí na spalničky) a encefalitida (zánět mozku, 0,1%). 1-2 děti z 1 000 (0,1-0,2%) nemocných zemřou následkem dýchacích nebo neurologických komplikací. 

Neexistuje žádná specifická léčba spalniček. Cílem podpůrné péče je zabránění komplikacím. Zajišťuje se dostatečný příjem tekutin a výživa a druhotné bakteriální infekční komplikace se léčí antibiotiky.

Vysoce účinnou metodou prevence spalniček je očkování. K většině infekcí dochází u osob neočkovaných nebo nedostatečně očkovaných. Vakcína proti spalničkám se používá více než 50 let (USA od roku 1963, Československo od roku 1969). Je vysoce účinná a bezpečná. Očkuje se kombinovanou očkovací látkou proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (MMR), event. ještě planým neštovicím (MMRV).

Jak je na tom se spalničkami Česká republika, Evropa a ostatní části světa

V Moravskoslezském kraji probíhá v letošním roce (2017) epidemie spalniček. Podle posledních dostupných údajů se již nakazilo 35 dětí a 35 dospělých, z toho 13 zdravotníků. Více zde. Kromě epidemie v roce 2014 v Ústí nad Labem s 222 případy je to nejvyšší počet hlašných onemocnění za celý rok od začátku tohoto století. Více zde

Evropa v posledních letech bojuje s epidemie spalniček. Jen v prvních 2 měsících roku 2017 bylo hlášeno ze 14 evropských zemí více než 1500 případů. Meziročně (březen 2016 - únor 2017) bylo hlášeno celkem 5881 případů (z toho 46% v Rumunsku, 24% v Itálii, 9% v Británii). Počty oproti minulému roku významně narůstají v 10 zemích (Belgie, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko a Rumunsko (a nyní ještě Česko). Nejhorší situace je v Rumunsku a Itálii. V Rumunsku bylo od začátku epidemie v únoru 2016 hlášeno více než 8 000 případů a 32 úmrtí. V Itálii bylo od začátku roku 2017 hlášeno 2395 případů (oproti 840 v roce 2016 a 250 v roce 2015). V Itálii je příčinou nárustu počtu případů spalniček populistické politické hnutí, které v obyvatelstvu živí protivakcinační nálady. Díky této rozsáhlé epidemii spalniček přešla v letošním roce (2017) na povinné očkování (kromě spalniček i všemi ostatními vakcínami povinnými v České republice a navíc proti planým neštovicím a meningokokům). Více zde. V letech 2015 a 2016 byla zhruba 1/3 onemocnění u dospělých nad 20 let. K přerušení přenosu spalniček (tedy k zabránění epidemií) je nutné, aby bylo 95% populace očkováno 2 dávkami vakcíny. Podle posledních údajů z roku 2015 je proočkovanost 2. dávkou vakcíny menší než 95% v 15 ze 23 zemí Evropské unie / Evropské ekonomické oblasti, ze kterých jsou data k dispozici. Proočkovanost pod 95% 1. dávkou byla ve 12 ze 27 hlásících zemí. Více zde. Aktuální data o epidemiích spalniček jsou k dispozici na webu ECDC. Evropská komise doporučuje všem člesnkým státům, aby zajistily co nejvyšší proočkovanost dětskými vakcínami.

Na celém americkém kontinentu jsou spalničky považovány za eliminované. K malým epidemiím dochází pouze kvůli dovozu nemoci z jiných částí světa, včetně Evropy.

Celosvětově způsobily spalničky v roce 2015 přes 134 000 úmrtí, z nichž většina byla v rozvojových zemích (Afriky a Asie). V rozvojových zemích je příčinou nedostatečné proočkovnaosti nižší dostupnost vakcíny. V rozvinutých zemích odmítání vakcíny určitým procentem rodičů.

Vzniku a šíření epidemií je možné předcházet zajištěním imunity v celé populaci. K tzv. evidenci imunity patří řádné očkování 2 dávkami vakcíny, prodělání spalniček v minulosti a laboratorní průkaz imunity (protilátek v krvi). Kdokoli nespolňuje 1 z těchto 3 bodů je považován za vnímavého a měl by být očkován. 

Daniel Dražan, posledné revize textu 13.8.2017

Spalničky