Juvenilní xantogranulom

Juvenilní xantogranulom je dětské kožní onemocnění. 

Projevuje se útvary na kůži (tzv. papuly nebo noduly) - kupolovité, žluté, růžové nebo oranžové, o velikosti od 5 mm do až 4 cm. Xantogranulomy se u dětí objevují ve věku průměrně 2 let. Nejčastěji se vyskytují na kůži hlavy, obličeje a horního trupu. Počet xantogranulomů na kůži je od jednoho až po mnohočetné. Nodulární (uzlovitý) útvar se může objevit i na sliznici dutiny ústní.

Podobně jako xantogr

anulom mohou vypadat i jiná vzácná kožní onemocnění a jejich přesné odlišení se dá provést pouze histopatologicky (tedy vyšetřením vzorku útvaru v mikroskopu). Odběr vzorku na histopatologické vyšetření ale ve většině případů není nutné provádět.

 

Děti s xantogranulomy jsou téměř vždy jinak zdravé - onemocnění postihuje jen kůži. Asi ve 20% mají na kůži také tzv. “kávové” skvrny (café-au-lait).

Xantogranulomy mohou být i v oční tkáni a v tomto případě jsou závažnější, protože mohou způsobit různé další oční poruchy.

Juvenilní xantogranulomy není potřeba odstraňovat; mají příznivou prognózu spontánního vymizení po prvních několika letech; na kůži po nich mohou zůstat jen zbytkové pigmentace a atrofie (ztenčení kůže).

 

Daniel Dražan, 16. srpna 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juvenilní xantogranulom