Osgood-Schlatterova nemoc

Osgood-Schlatterova nemoc se projevuje bolestí v oblasti pod kolenem u rostoucího dítěte. V tomto místě se upíná šlacha čéšky na hrbolek na holenní kosti (na obrázku č. 8). Onemocnění se objevuje v pozdním dětství a adolescenci, mezi 10 a 15 lety, u dívek asi o 2 roky dříve než u chlapců. Častěji se vyskytuje u chlapců a častější je u sportovců.

Onemocnění je nezávažné a u většiny pacientů se upraví s ukončením kostního vyzrávání. Bolest bývá v oblasti výběžku holeně (pod kolenem), který může být někdy i oteklý. Bolest bývá horší během fyzická aktivity, ale často přetrvává i v klidu. Diagnosu provádí lékař anamnézou (povídáním s pacientem), fyzikálním vyšetřením (prohlédnutím pacienta) a provedením rentgenového snímku (na kterém může být zcela normální nález).

Nemoc se léčí klidem, omezením fyzické aktivity, příležitostně může být třeba imobilizace kolene (ortéza) a cvičením (isometrické cviky a flexibilita). Kompletní zhojení může trvat 1-2 roky. Operační léčba je potřeba jen výjimečně při těžce a dloudobě probíhajícím onemocnění. Komlikace jsou vzácné.

Zde je návod na protahování hamstringů a kvadricepsu: https://orthoinfo.aaos.org/en/recovery/knee-conditioning-program/

Další informace v angličtině jsou zde: https://www.orthoinfo.org/en/diseases--conditions/osgood-schlatter-disease-knee-pain/