Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Fakta o ADHD

Zkratka ADHD je původem z angličtiny a v českém překladu znamená porucha pozornosti s hyperaktivitou.

ADHD je jednou z nejčastějších neurobehaviorálních poruch dětského věku. Většinou se diagnostikuje v dětství a často přetrvává do dospělosti. Děti s ADHD mají potíže s udržením pozornosti a kontrolou impulzivních chování (mohou jednat bez promyšlení následků tohoto chování) a v některých případech jsou nadměrně aktivní (hyperaktivní).

Příznaky

Potíže se soustředěním a chováním mají občas všechny děti. Děti s ADHD z těchto chování ale „nevyrostou“, projevy přetrvávají a mohou způsobovat problémy ve škole, doma nebo s přáteli.

Možné projevy:

Typy

Existují 3 různé typy ADHD, podle toho, které příznaky u dítěte převažují.

Typ s převahou nepozornosti: 

Dítě si nedokáže zorganizovat nebo dokončit úkoly, soustředit se na detaily nebo sledovat pokyny nebo konverzaci. Dítě se nechá snadno rozptýlit nebo zapomíná detaily běžných denních aktivit.

Typ s převahou hyperaktivity-impulzivity: 

Dítě se stále pohybuje, vrtí nebo mluví. Má potíže delší dobu vydržet sedět (např. při jídle nebo při domácích úkolech). Menší děti mohou trvale běhat, skákat nebo šplhat. Dítě je neklidné a má problémy s impulzivitou. Imupulzivita znamená, že přerušují ostatní, berou lidem věci nebo mluví v nevhodnou dobu. Je pro ně obtížné čekat, až na ně přijde řada nebo poslouchat zadání. Impulzivní děti mohou mít více nehod a poranění než ostatní.

Kombinovaný typ: 

Stejně vyjádřené příznaky pro oba výše uvedené typy

Příčiny

Vědci studují příčiny a rizikové faktory s cílem najít lepší způsoby léčby a možnost prevence ADHD. Příčiny a rizikové faktory jsou zatím neznámé, ale současný výzkum ukazuje, že významnou roli hraje genetika. Kromě toho vědci studují další možné příčiny a rizikové faktory včetně:

Diagnóza

Rozhodnutí, zda mí dítě ADHD, je několika-krokový proces. Neexistuje test, který by jednoznačně řekl, že dítě má ADHD a mnoho jiných problémů, např. úzkost, deprese a určité typy poruch učení mohou mít podobné příznaky. Jedním krokem je lékařské vyšetření, včetně vyšetření sluchu a zraku, k vyloučení jiných problémů s podobnými projevy. Další část procesu může zahrnovat dotazník pro ohodnocení ADHD příznaků a odebrání anamnézy od rodičů, učitelů a někdy i od dítěte. Jako pomůcku k diagnostice používame také dotazníky pro rodiče a pro učitele. V odkazu si je můžete stáhnout a poslat nám je zpět vyplněné, nejlépe v elektronické podobě e-mailem.

Léčba

Ve většině případů je nejlepším způsobem léčby kombinace léků a behaviorální terapie. Neexistuje žádná univerzální léčba pro všechny děti a dobrý léčebný plán bude zahrnovat intenzivní monitorování a časté kontroly v průběhu léčby. Jak přistupovat k dítěti s poruchou pozornosti si můžete přečist zde.

Text vznikl přibližným překladem materiálu CDC, originál lze najít zde.

Poslední revize textu 22.6.2014 (Daniel Dražan)

Soubory ke stažení