Renální ageneze

Renální ageneze znamená, že chybí ledvina, protože selhal její vývoj. Jednostranná ageneze ledviny není vzácná; dochází k ní u 1 ze 450-1000 narozených dětí. Většinou se zjistí náhodou při ultrazvukovém vyšetření již u plodu nebo při ultrazvukovém vyšetření prováděném běžně na novorozeckém oddělení nebo náhodně během dalšího života. Někdy může být sdružena s jinými anomáliemi a zjistí se na základě jejich vyšetřování. Při zjištění chybění jedné ledviny ultrazvukem se nález ověřuje ještě další zobrazovací metodou, většinou scintigrafií, protože ledvina může být "schována" v břiše na neobvyklém místě.
Zatím neexistuje jednoznačné doporučení k omezení kontaktních sportů u lidí s agenezí ledviny. Argumentem proti omezování sportovních aktivit je fakt, že máme další solitární orgány (játra, slezina, mozek) a neomezujeme se kvůli nim ve sportovních aktivitách; navíc ztráta ledviny při sportovních poraněních je velmi vzácná. Argumentem pro omezení kontaktních sportů je fakt, že zdravá ledvina je kompenzačně zvětšená a není tak dobře chráněna žebry a že její vážné poranění by mohlo mít závažné trvalé následky. Americká akademie pediatrie doporučuje "individuální posouzení kolizních a kontaktních sportů". Osobně se přikláním proti omezovaní sportovních aktivit. Všechny sporty by se měly i u zcela zdravých jedinců provozovat takovým způsobem, aby při nich nedocházelo k závažným poraněním.