Severova nemoc

Jako Severova nemoc se označuje apofyzitida patní kosti. Apofyzitida znamená zánět při úponu svalových skupin z opakovaného takového přetížení a nejčastěji se objevuje ve věku rychlého růstu. Toto přetížení způsobuje mikrofraktury v místech vazivo-chrupavčitých úponů a s nimi sdružené zánětlivé změny. Severova nemoc je nejčastější příčinou bolesti paty u dětí. V léčbě se využívají nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen), cvičení na protahování Achillovi šlachy, změkčující vložky do bot pod patu nebo vložky do bot podporující nožní klenbu). Odpočinek od fyzické aktivity zatěžující patu přináší úlevu.  Severova nemoc má velmi příznivou prognosu, s uzdravením během 2 měsíců.

 

Podrobnější informace v angličtině najdete zde:

http://kidshealth.org/parent/medical/bones/severs_disease.html#

http://en.wikipedia.org/wiki/Sever's_disease

http://www.childrenshospital.org/health-topics/conditions/severs-disease