Syndrom patellofemorální bolesti

 

Syndrom patellofemorální bolesti je jednou z nejčastějších příčin bolesti kolene, zejména u adolescentních dívek. Název vzniká z latinských slov patella, tedy čéška (lidově “jablko” kolene) a femur, tedy stehenní kost. Onemocnění bývá označováno také jako syndrom bolesti předního kolene (z angl. anterior knee pain syndrome). Dříve se označovalo jako “chondromalacia patella” - měknutí kloubní chrupavky čéšky. Díky normálním nálezům na kloubní chrupavce u dětí s tímto onemocněním se od tohoto termínu upustilo. Přesná příčina onemocnění není známá a je pravděpodobně multifaktoriální (tedy na vzniku onemocnění se podílí více různých faktorů).

 Projevy nemoci

Nejčastějším příznakem je bolest pod nebo v blízkosti čéšky při pohybech způsobujících vysoké tlakové zatížení čéšky. Děti klasicky bolest pociťují při chůzi do nebo ze schodů, ale i při dřepech, běhu a jiných intenzivních fyzických aktivitách a také při dlouhém sezení s pokrčeným kolenem (tomu se říká “divaldení příznak” - angl. “theatre sign”). Nástupu bolestí většinou nepředchází žádný úraz; někdy pád na pokrčené koleno. Koleno se někdy může podlamovat, ale nemělo by být oteklé (otok kolene vyžaduje podrobnější vyšetření). Od bolesti často uleví natažení dolní končetiny.

 

Stanovení diagnózy

Diagnózu stanovuje lékař odebráním anamnézy (rozhovor s pacientem a rodiči) a fyzikálním vyšetřením (vyšetření kolen a celých dolních končetin). Někdy se provádí k vyloučení jiné diagnózy rentgenové vyšetření, jeho výsledek by měl být normální.

 

Léčba

Léčba syndromu patelofemorální bolesti je ve většině případů neoperační. Jejím základem je fyzioterapie (rehabilitace), v rámci níž se provádí posilování a protahování dolních končetin, posilování svalů středu těla (“core”) a kyčlí a cvičení zaměřená na rovnováhu a celkovou tělesnou pozici během dynamických aktivit. Někdy se používají ortézy a tejpování, i když jejich dlouhodobý léčebný vliv není jasný. Většina pacientů se spontánně uzdraví v průběhu let. Vzácně je potřeba artroskopické vyšetření kolena.

 

Zde můžete najít cvičení:

https://www.braceability.com/blogs/articles/6-exercises-for-patellofemoral-pain-syndromeDaniel Dražan, 12, března 2019