MYRINGOTOMIE A ZAVEDENÍ TYMPANOSTOMICKÝCH TRUBIČEK

Jedním z nejčastějších onemocnění dětského věku jsou záněty středního ucha. Tyto záněty většinou nejsou příliš závažné, ale jsou pro děti nepříjemné a někdy mohou být sdruženy s akutními či dlouhodobými komplikacemi, např. poruchou sluchu. Toto onemocnění často vyžaduje jen tzv. symptomatickou léčbu na ztlumení bolesti, nezřídka je ale třeba i antibiotická léčba, zejména u kojenců a při těžším průběhu infekce.


Po prodělaném zánětu ve středouší často zůstává tekutina, tzv. výpotek, který nemusí dělat žádné potíže, ale také může být příčinou poruchy sluchu a zvyšuje vnímavost dítěte k dalším epizodám zánětu středního ucha.

Většina zánětů středního ucha nevyžaduje žádný zákrok prováděný na bubínku. V některých situacích, zejména při opakovaných zánětech středního ucha nebo při dlouhotrvajícím výpotku mohou být zákroky na bubínku potřebné.

Myringotomie znamená proříznutí bubínku. Tento zákrok, prováděný ORL specialisty bývá u nás často označován jako „paracentéza“. Tympanostomické trubičky (u nás se jim někdy říká ventilační trubičky nebo stipuly) jsou kovové trubičky, které se zavedou do proříznutého otvoru v bubínku a umožňují tak dlouhodobou komunikaci mezi středním a zevním uchem přes bubínek.

(Na obrázku je vidět bubínek, ve kterém je zavedena tympanostomická trubička).

Zavedení trubiček by se mělo zvažovat při opakovaných zánětech středního ucha. Tato procedura je velmi účinná v snížení frekvence epizod zánětů středního ucha a zlepšuje kvalitu života dítěte. Rozhodování pro zavedení trubiček může být ovlivněno mnoha faktory, např. intenzitou či závažností epizod zánětů, věkem a vývojem dítěte, nežádoucími reakcemi na antibiotika, přidruženými onemocněními i přáním rodičů. Možnost tohoto výkonu by měla být s rodiči diskutována, když dítě prodělá 3-4 epizody zánětu středního ucha léčené antibiotiky v průběhu 6 měsíců nebo 5-6 takových epizod v průběhu 1 roku.

Zavedení trubiček může být též indikováno při dlouhodobé přítomnosti výpotku (tekutiny) ve středouší. Operační zákrok by se měl zvažovat, pokud jednostranný výpotek přetrvává déle než 3-6 měsíců, při oboustranném výpotku a/nebo poruše sluchu někdy i dříve. Prostá myringotomie (rozříznutí bubínku a vyčištění středouší) je někdy účinná, ale bubínek se často zhojí dříve (během 48 hodin), než se znormalizuje sliznice ve středouší a výpotek se vytváří znovu. Zavedení trubičky umožňuje ventilaci středouší po celou dobu její funkčnosti. Trubička vydrží zavedená v bubínku v průměru 12 měsíců. Zavedení trubičky téměř vždy obnoví normální sluch. Funkčnost trubičky může být negativně ovlivněna jejím ucpáním nebo spontánním vypuzením z bubínku. Zavedení trubiček je ale většinou účinné v léčbě středoušního výpotku. Zavedení trubičky u dětí se středoušním výpotkem nebo opakovanými záněty středního ucha zlepšuje kvalitu života dítěte.

Péče o dítě se zavedenými tympanostomickými trubičkami

Možné problémy

Většina děti s trubičkami nemá žádné problémy.  Nicméně mohou se objevit následující:
a) Trubičky vypadnou příliš brzy nebo naopak zůstanou příliš dlouho (v 5%).
b) Infekce.
c) Chronická perforace (proděravění) bubínku (1-5%).
d) Jakékoli podráždění bubínku může způsobit zjizvení (označuje se jako myringoskloróza nebo tympanoskleróza) bubínku. Toto zjizvení většině dětí vůbec nevadí a nezpůsobuje poruchu sluchu.

Všeobecně se doporučuje, aby byly trubičky zavedeny na dobu 8-12 měsíců (v některých případech to může být déle). Trubičky z ucha samy vypadnou ve více než 90% případů. Odstranění trubičky po někokolika málo měsících nemá žýdný smysl, pokud k tomu není speciální důvod.  Pokud nevypadnou během několika let nebo pokud způsobují infekci, mohou být odstraněny, což u většiny dětí vyžaduje celkovou anestezii.

Často bývá doporučováno vyhýbání se vodě nebo zátky do uší. Mnoha studiemi bylo prokázáno, že tato opatření nemají u malých dětí  význam.  Děti se mohou koupat, sprchovat i plavat. Riziko infekce může být zvýšeno při potápění do větší hloubky nebo při plavání ve špinavější vodě.
Děti by měly být kontrolovány 1x za 3-6 měsíců.
Někdy se může stát, že se trubičky ucpou, zablokují. Nemusí to způsobovat žádné potíže a v tom případě není potřeba žádný zákrok. Pokud ucpání trubičky potíže způsobuje, řeší se to kapkami do uší. Výměna trubiček je potřeba vzácně. (I když u nás se z ne zcela jasných důvodů provádí velmi často).

 

 

Poslední aktualizace textu 20.4.2018, Daniel Dražan