Varikokéla

Varikokéla (varicocele) je vrozený stav abnormálního rozšíření žilní pleteně v šourku. Varikokélu má asi 15% dospělých mužů a asi 15 % z nich má sníženou plodnost. Varikokéla je nejčastější a prakticky jedinou chirurgicky řešitelnou příčinou snížení plodnosti. Je přítomna u 5-15% adolescenčních chlapců. Objevuje se většinou na levé straně, v 10% je oboustranná a vzácně se vyskytuje pouze na pravé straně.

Varikokéla typicky není bolestivá, příležitostně může pacient pociťovat tupou bolest varlete na postižené straně. Podle velikosti varikokély během vyšetření se rozlišuje na 3 stupně. Chlapci s varikokélou 3. stupně mají nejvyšší riziko zastavení růstu varlete. Růst varlete by měl být dokumentován (kaliperem, orchiometrem nebo ultrazvukem). Pří významném snížení velikosti levého varlete (proti pravému) lze předpokládat poruchu spermatogeneze (vývoje spermií).

Cílem chirurgické léčby je maximalizovat šanci na normální plodnost. Chirurgická léčba je indikována při asymetrické velikosti varlat, bolesti varlete nebo při absenci nebo nemoci jednoho varlete. Po operaci postižené varle dorůstá normální velikosti během 1-2 let. Operační léčba by měla být zvažována i bez asymetrické velikosti varlat při velké varikokéle 3. stupně. Literárně (tedy v USA) se operace provádí ambulantně, v České republice lze očekávat kratší hospitalizaci.

 

Poslední revize textu 13.4.2011, Daniel Dražan