Chřipka: frekvence onemocnění, hospitalizací, úmrtí

Věk onemocnění: jakýkoli, nejčastěji děti

Nejvyšší riziko komplikací: senioři (nad 65 let), děti do 2 let, různá chronická onemocnění, těhotenství

Počet úmrtí v České republice: kolem 1 000 ročně (odhad)

Počet úmrtí v Evropě: nejméně 40 000 ročně

Počet úmrtí celosvětově: 300 - 600 tisíc ročně

Průměrný věk úmrtí: 76 let (u nového viru H1N1 2009 37 let)

Počet hospitalizací v České republice (každoročně): mnoho tisíc (nejvíce hospitalizací viz rizikové skupiny)

 

Děti

Návštěvy lékaře 5-10% dětí do 5 let každoročně ( v ČR 100 až 200 tisíc návštěv lékaře za 1 sezónu)

U dětí je riziko hospitalizace nepřímo úměrné věku:

Děti do 6 měsíců: 240 - 720 / 100,000 (100-400 hospitalizací těchto nejmenších kojenců v České republice každý rok)

Děti 2-5 let: 20 / 100 000

Děti od narození do 5 let: 100 / 100 000 (500 hospitalizací dětí do 5 let v České republice každý rok)

Děti do 5 let s chronickými onemocněními: 250-500 / 100 000 (chronické onemocnění zvyšuje riziko hospitalizace 2,5-5x)

 

Počet úmrtí v závislosti na věku:

Děti do 5 let: 0,4 / 100 000 (v průměru 2 úmrtí dětí do 5 let ročně), asi 50% úmrtí u dětí, které nejsou nijak chronicky nemocné (protože je jich více, individuální riziko je při chronickém

onemocnění v porovnání se zdravými dětmi mnohonásobně vyšší), v sezónně 2009/10 (virus H1N1 2009) byl počet dětských úmrtí jistě vyšší

 

Senioři (nad 65 let)

Úmrtí: 100 / 100 000 (250x vyšší riziko než malé děti), 90% všech úmrtí na sezónní chřipku u lidí nad 65 let věku, riziko se zvyšuje s věkem, ≥85 let je 16x vyšší než ve věku 65--69 let (opět posun k mladším věkovým kategoriím u viru H1N1 2009)

Hospitalizace:

Senioři nad 65 let bez rizikových faktorů (chronický nemocí): 190 : 100 000

Senioři nad 65 let s rizikovými faktory: 560 : 100 000 (chronická onemocnění zvyšují riziko hospitalizace v této věkové kategorii 3x)

 

Těhotenství (riziko trvá ještě 2 týdny po porodu)

Počet hospitalizací pro infekci dýchacích cest 0,4% (400 hospitalizovaných těhotných ročně).

Ve 3. trimestru je riziko hospitalizace v porovnání s předchozím rokem (před těhotenstvím) v chřipkové sezóně 5x vyšší a mimo chřipkovou sezónu 2x vyšší.

Ve 3. trimestru je riziko hospitalizace více kolem 70 / 100 000 u žen bez dalších rizikových faktorů, při rizikových faktorech více než 1 000 / 100 000 (= Těhotná žena s chronickým onemocněním zvyšujícím riziko chřipky má více než 1% pravděpodobnost hospitalizace ve 3. trimestru).

25% těhotných žen navštíví lékaře z důvodu infekce dýchacích cest lékaře (2500 návštěv ročně).


Poslední aktualizace: 30.4.2018, Daniel Dražan