Komplikace chřipky

Nejčastějšími komplikacemi chřipky jsou u malých dětí záněty středního ucha a zápaly plic. K akutnímu zánětu středního ucha může dojít až ve ¼ případů chřipky. Zápal plic může být způsoben přímo virem chřipky nebo druhotnou bakteriální infekcí (nejčastěji bakterií Staphylococcus aureus), kterou umožní poškození výstelky dýchacích cest chřipkovým virem.  K neobvyklým komplikacím patří akutní zánět svalů, který se projevuje slabostí a bolestí, zejména ve svalech lýtek a myoglubinurií (vylučováním svalové bílkoviny myoglobinu do moči). Jsou zaznamenány i případy zánětu srdečního svalu. Při osídlení bakterií stafylokok může dojít k tzv. syndromu toxického šoku. K neurologickým komplikacím, které se objevují častěji u dětí než u dospělých, patří encefalitida (zánět mozku), myelitida (zánět míchy) a Guillain-Barré syndrom (postižení více nervových kořenů, které vycházejí z míchy a projevuje se ochrnutím). V minulosti, kdy se k léčbě horečky u dětí používal acylpyrin, vzácně docházelo při chřipce k Reyeovu syndromu (život ohrožující postižení jater). Komplikacemi chřipky jsou nejvíce ohroženy děti i dospělí s různými chronickými onemocněními srdce a plic (např. srdeční vady, astma a řada dalších), nemocemi nervovými a nervosvalovými a s poruchami imunity (např. pacienti s nádory léčení chemoterapií). Vysoké riziko závažných komplikací chřipky mají těhotné ženy. Věkově jsou komplikacemi nejvíce ohroženy malé děti a senioři. Závažné komplikace včetně úmrtí se ale nevyhýbají ani lidem bez rizikových faktorů.Poslední revize textu 7.3.2018, Daniel Dražan