COVID-19: Karanténa a izolace 

 

Jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací ?

Cílem karantény i izolace je zabránit šíření infekční nemoci, v tomto případě COVID-19. V karanténě jsou lidé, kteří byli v kontaktu s nemocným nebo pozitivně testovaným, ale nemají žádné projevy onemocnění ani pozitivní výsledek testu. V karanténě jsou z toho důvodu, že mohou být infikováni, v inkubační době a pokud by tomu tak bylo, mohou infekci přenést na jiné osoby.

V izolaci jsou lidé, kteří mají příznaky onemocnění a/nebo pozitivní test na COVID-19. V izolaci by měli být i lidé s příznaky, kteří nebyli testováni nebo kteří mají negativní výsledek testu.

 

Kdo by měl jít do karantény ?

V karanténě by měli být lidé, kteří přišli do blízkého kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou. Za blízký kontakt se považují tyto situace:

 

Co dělat během karantény ?

Během karantény zůstaňte doma a sledujte svůj zdravotní stav. Dvakrát denně si změřte teplotu.

Pokud je to možné, vyhněte se kontaktu s jinými osobami, především s osobami s vyšším rizikem komplikací (senioři, chronicky nemocní). V podstatě je vhodné dodržovat podobná opatření, která jsou popsána u izolace, i když nemusí být tak přísná (riziko šíření osobou v karanténě je výrazně nižší než osobou v izolaci).

Jak dlouho trvá karanténa ?

Podle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví trvá karanténa 10 dní od posledního kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou v případě provedení testu. V případě, že test nebyl proveden, trvá karanténa 14 dní od posledního kontaktu. Podle některých zahraničních doporučení má karanténa trvat 14 dní od kontaktu s pozitivní osobou bez ohledu na negativní výsledek testu (protože inkubační doba trvá až 14 dní, i když ve většině případů do 10 dnů).

Musí se lidé v karanténě testovat na COVID-19 ?

Osoby v karanténě by měly být testované na COVID-19. Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví by měl být test proveden 5-7 dní po kontaktu. V případě pozitivní testu se z karantény stává izolace (viz níže). V případě, že se jedná o karanténu našeho pacienta, žádanku na test mu vystavíme. Žádanka se vystavuje elektronicky a při testování ji nemusíte mít fyzicky u sebe. Nejbližší odběrové místo je v nemocnici Jindřichův Hradec a jeho odběrové hodiny jsou pondělí až pátek 8:00 – 13:00 hodin. Na test je potřeba se objednat na telefonním čísle 728 230 031. Pokyny odběrového centra jsou zde a zde. Seznam odběrových míst v celé České republice je zde.

 

Kdo by měl být v izolaci ?

V izolaci jsou lidé, kteří mají pozitivní test a/nebo mají příznaky onemocnění. Izolováni by měli být i lidé, kteří mají příznaky onemocnění (především horečka a/nebo kašel) a nebyli testováni. 

 

Jak dlouho trvá izolace ?

Izolace u pozitivně testovaných by měla podle nařízení Ministerstva zdravotnictví trvat 10 dní od pozitivního testu. (Podle některých zahraničních doporučení nejméně 10 dní od prvních příznaků nemoci, což může být výrazně kratší doba než od pozitivty testu). Poslední 3 dny před ukončením izolace musí být izolovaný jedinec bez příznaků (v USA platí: Při ukončení izolace se musí příznaky zlepšovat a posledních 24 hodin nesmí být horečka.) Je třeba respektovat nařízení platná v České republice. 

Aktuální znění (snad) nařízení najdete zde.

 

Musí se člověk v izolaci testovat ?

O potřebě testu rozhodne ošetřující lékař. Pokud se jedná o pacienta naší ordinace, rozhodneme o potřebě testování buď po telefonické konzultaci nebo po vyšetření v ordinaci. K ukončení izolace není ve většině případů nutné test opakovat.

 

Co dělat v izolaci ?

Osoba v izolaci by neměla opouštět domov. V žádném případě nenavštěvujte veřejná prostranství, nepoužívejte hromadnou dopravu.

COVID-19 je ve většině případů mírné onemocnění a lékařskou péči nevyžaduje.Sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si změřte teplotu (resp. sledujte zdravotní stav a měřte teplotu svému dítěti). Pokud máte (Vaše dítě má) příznaky nemoci, které váz znepokojují, kontaktujte svého lékaře (nás). Pokud máte závažné příznaky onemocnění, především potíže s dýcháním, kontaktujte Zdravotnickou záchrannou službu.

Osoba v izolaci by měla být v samostatné místnosti a pokud je to možné, měla by mít svoji koupelnu. Kontakt s ostatními členy domácnosti by měl být co nejnižší.  Osoba v izolaci by se měla vyhýbat i kontaktu se zvířaty. Pokud se v domácnosti v blízkosti pohybují jiné osoby nebo zvířata, noste vždy roušku. (V době, kdy jste v domácnosti sami, nemusíte roušku nosit). Roušku by neměly nosit děti mladší než 2 roky, lidé jakéhokoli věku při potížích s dýcháním a lidé, kteří si nedokáží bez pomoci roušku z obličeje sundat.

Při kašli a kýchání si zakryjte nos a ústa papírovým kapesníkem, který hned po použití vyhoďte do uzavřeného odpadu. Hned poté si umyjte ruce vodou a mýdlem po dobu nejméně 20 sekund. Pokud nemáte k dispozici vodu a mýdlo, použijte dezinfekční roztok s nejméně 60% alkoholu.

Ruce si myjte často. Nejdůležitější je to po smrkání, kýchání, kašlání, po použití toalety, před jídlem a přípravou jídla a po návratu domů z venku. Nesahejte si na obličej neumytýma rukama.

Nesdílejte v domácnosti věci osobní potřeby, žádné nádobí, ručníky, povlečení. Použité nádobí umyjte mýdlem a vodou nebo je dejte do myčky. 

 

Každý den myjte a dezinfikujte  často dotýkané povrchy. Při mytí a dezinfekci by se měly používat jednorázové gumové rukavice. Osoba v izolaci by si měla sama mýt svojí ložnici a koupelnu, pokud je to možné. Společné prostory domácnosti by měl mýt někdo jiný. Pokud musí v ložnici a koupelně nemocného uklízet někdo jiný, měl by při úklidu používat roušku a jednorázové rukavice. Úklid koupelny by měl proběhnout co nejdéle poté, co ji nemocná osoba opustila.

K často dotýkaným předmětům patří: telefony, dálkové ovládání, tablety, klávesnice, myši, kliky u dveří, noční stolky,  záchody a povrchy v koupelně. Umýt a dezinfikovat by se měly povrchy, na kterých může být krev, stolice nebo tělesné tekutiny. Viditelně znečištěné povrchy by se měly umýt mýdlem nebo jiným detergentem a pak dezinfikovat. Povrchy bez viditelného znečištění stačí dezinfikovat. Dodržujte pečlivě návod k použití. Některé prostředky vyžadují pro zabití mikroorganismům několikaminutové působení. Při úklidu používejte jednorázové rukavice a uklízenou místnost větrejte.

Prosíme sledujte oficiální nařízení a pokyny. Situace a nařízení se velmi rychle mění a tato stránka nemusí být aktuální.

  

Poslední aktualizace textu 30.9.2020 (Daniel Dražan)