COVID-19 u dětí (0-19 let)

 

COVID-19 je infekční onemocnění způsobené virem SARS-CoV-2 s relativně vysokou smrtností. V dětské populaci je naštěstí tato infekce méně často a především méně nebezpečná než u dospělých. 

 

Jak časté je onemocnění u dětí ?

Méně časté než u dospělých. Podle dat z Číny bylo z téměř 45 000 případů pouze 965 (2,2%) ve věku do 19 let. V Jižní Koreji byl k 18.3.2020 525 případů u dětí z celkového počtu 8413 (6,2%). V Itálii k 16.3.2020 (25058 případů, 1697 úmrtí) bylo jen 1,1% případů v dětském věku.  V USA k 16.3.2020 bylo u dětí 5% případů (z celkem 4226). V České republice bylo k 19.3.2020 7% případů u dětí (0-14 let).

Podle dat z Číny, Jižní Koreje, Itálie a USA se tedy děti podílí na celkovém počtu případů zhruba 1-7%.

 

Jak závažné je onemocnění u dětí ?

V USA k 16.3.2020 (4226 případů, více než 200 dětských případů, více než 500 hospitalizací celkem) se na počtu hospitalizací děti podíleli méně než 1%. Procento potřeby hospitalizace narůstalo s věkem (z 2-3% u věkové kategorie 0-9 let) ani jedno dítě nebylo hospitalizováno na jednotce intenzivní péče (4).

Jiná studie z Číny zahrnovala 2143 dětských pacientů (731 potvrzených, 1412 suspektních) (2). Medián věku byl 7 let. Mezi 731 laboratorně potvrzenými infekcemi 13% bylo asymptomatických (bezpříznakových). Ze všech případů bylo 55% buď bezpříznakových nebo mírných, 39% středně závažných a zbývajících 6% (125 případů) proběhlo závažně nebo kriticky. Z těchto 125 případů bylo 76 ve věku do 5 let a 41 do 1 roku. Vzhledem k tomu, že většina případů nebyla laboratorně potvrzena, někteří z nich mohly mít i jiné onemocněné než COVID-19 (například chřipku). Výsledek této studie potvrzuje menší riziko závažného onemocnění v porovnání s dospělými. Malé děti mohou být více ohrožené než starší děti.

Závěrem lze tvrdit, že převážná většina dětských případů probíhá lehce, bez nutnosti hospitalizace. Nelze ale vyloučit závažně i kriticky probíhající onemocnění.

 

Jaké je pro dítě riziko úmrtí ?

Riziko úmrtí na COVID-19 je v dětském věku extrémně nízké. V Číně (výše uvedená studie, 965 nemocných dětí) zemřelo 1 dítě (ve věku 17 let). Smrtnost je tedy 0,1%. V Itálii (17.3.2020, 25 058 případů), Jižní Koreji (18.3.2020, 8413 případů, z toho 525 u dětí) ani USA (16.3.2020, 4226 případů, více než 200 u dětí) nezemřelo ani jedno dítě. 

Z těchto údajů lze usuzovat, že riziko úmrtí dítěte je extrémně nízké.

 

Jak se děti uplatňují v přenosu onemocnění ?

Děti se uplatňují v šíření infekce. S malými dětmi je nezbytný užší kontakt a jeho chování se hůře ovlivňuje, sociální distancování je obtížně realizovatelné.

Zatím nejsou údaje o možnosti nakažení při přebalování dítěte. 3-5% nemocných dospělých vylučuje virus ve stolici. Protože šíření viru stolicí nelze vyloučit, s plenami by se mělo zacházet opatrně, hned po přebalení je vyhodit di igelitového sáčku a pečlivě si umýt ruce. Starší děti by se měly učit správným návykům, mytí rukou a správným postupům při kašlání a smrkání. Záchod by se měl splachovat při zavřeném poklopu, aby nedocházelo k rozprašování viru do okolí.

V případě onemocnění (kašel, horečka) je nutné zabránit kontaktu dítěte se svými prarodiči, kteří mají nejvyšší riziko závažného průběhu onemocnění.


Mohou děti chodit do školky, na hřiště, ven apod. ?

V prvé řadě je nutné respektovat nařízení vlády. V případě, že je školka Vašeho dítěte otevřená a nemusíte ho tam dávat, je lepší dítě nechat doma. Na druhou stranu není možné nechat dítě douhodobě uzavřené doma. Pokud jdete s dítětem ven, snažte se nejvíce omezit kontakt s jiným osobami. Jděte jen na procházku, se psem apod., vyhněte se místům, kde se pohybuje více lidí. Nevyhledávejte kontakty s rodinami kamarádů vašich dětí.

Co dělat, pokud se rodič dostal do kontaktu s onemocněním COVID-19

Roli rodiče by pokud možno měl převzít druhý rodič. Exponovaná osoba by se měla pokud možno co nejvíce izolovat, spát v oddělené ložnici, dodržovat správou hygienu. Pokud je v domácnosti kdokoli nemocný (kašel, teploty), měl by spát v samostatné místnosti a co nejvíce se izolovat od ostatních členů rodiny.

 

 

Zdroje: (není řazeno podle pořadí v textu)

  1. http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51

  2. https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/03/16/peds.2020-0702.full.pdf

  3. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Infografica_16marzo%20ENG.pdf

  4. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e2.htm?s_cid=mm6912e2_w&utm_source=Global+Health+NOW+Main+List&utm_campaign=9e1caba58c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_01_32&utm_medium=email&utm_term=0_8d0d062dbd-9e1caba58c-2985305

  5. https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/20/coronavirus-kids-risks-can-they-infect-adults?CMP=Share_AndroidApp_GmailDaniel Dražan, 21.3.2020