Osobní ochranné pomůcky - obličejové masky

 

Osobní ochranné pomůcky - obličejové masky

 

Poznámka na úvod: V současné době v České republice platí nařízení zakrytí obličeje za každého pobytu mimo domov.

 

Typy obličejových masek: 

 1. respirátory (evropské označení FFP2 a FFP3 a americké označení N95)

 2. chirurgické obličejové masky

 3. podomácku vyrobené roušky (angl. zkratka DIY = do it yourself = udělej si sám)

 

Respirátory se liší podle účinnosti filtrace částic (včetně bakterií a virů) ve vdechovaném vzduchu:
FFP3 minimálně 99%.
FFP2 je minimální účinnost 94%
N95 minimálně 95% 

 

Chirurgická obličejová maska

Chirurgická maska se vyrábí s cílem ochrany pacienta a vybavení před sekrety dýchacích cest lékaře. Maska by měla odfiltrovat kapénky dýchacích cest, ale nebrání průchodu menších částic (aerosolu).Kapénková nákaza je hlavním způsobem přenosu SARS-CoV-2. Pokud je člověk v kontaktu s někým infikovaným, chirurgická maska může podle některých studií snížit riziko infekce, maximálně až 5-násobně. Pokud má chirurgickou masku nasazenou nemocný, chrání také jeho blízké kontakty.

 

Jak respirátory tak chirurgická maska snižují riziko infekce pro zdravotníka. Zatím nebylo prokázáno, že by rouška nebo respirátor poskytovaly vyšší, resp. nižší stupeň ochrany (alespoň v případě chřipky). Analáza 6 studií z roku 2020 provedná čínskými vědci, která zahrnovala více než 9000 účastníků, nenašla žádnou výhodu v používání N95 masky oproti chirurgické masce pro zdravotníky léčící pacienty s chřipkou.

 

Omezená evidence ukazuje, že doma vyrobené masky poskytují určitý stupeň ochrany, ale neměli bychom na ně spoléhat jako na kompletní ochranu před infekcí.Kdo by měl nosit obličejové masky

 

Podle nařízení vlády České republiky musí mít všichni občané mimo domov zakrytý obličej.

Podle vyjádření Evropské pediatrické asociace (EPA/UNEPSA) by roušku měli používat pouze zdravotníci, poskytovatelé péče a osoby s příznaky infekce dýchacích cest (horečka, kašel). Masky jsou nezbytné pro zdravotníky a sociální pracovníky, kteří se starají o pacienty a také pro rodinné příslušníky, kteří se starají o své nemocné příbuzné. Vždy ji musí nosit nemocný i osoba, která o něj pečuje.Používání masky 

 1. Před manipulací s maskou si umyjte ruce mýdlem a vodou nebo alkoholovým desinfekčním přípravkem.

 2. Zkontrolujte kvalitu masky (díry, trhliny).

 3. Orientujte stranu masky - kovový proužek je nahoře, barevná strana je zvenku.

 4. Nasaďte si masku na obličej a upevňovací drátek vymodelujte kolem svého nosu.

 5. Stáhněte spodek masky, aby přikryl ústa a bradu.

 6. Po použití si masku sundejte za přichytávací gumičky a nedotkněte se potenciálně kontaminovaného povrchu masky.

 7. Po použitá masku vyhoďte do uzavřeného koše.

 8. Po dotknutí se masky nebo vyhození masky proveďte znovu důkladnou hygienu rukou

 9. Maska se nemá opakovaně používatStrategie pro používání masek při jejich nedostatku je na webu CDC:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html

 

Zdroje:

 1. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/21/can-face-mask-protect-me-coronavirus-covid-19-myths-busted

 2. Jonáš Griliáš Böswart, materiál šířený po sociálních sítích

 3. https://www.medscape.com/viewarticle/927259?nlid=134605_5403&src=wnl_dne_200323_mscpedit&uac=19330BZ&impID=2320831&faf=1