Epidemie Eboly začla v západní Africe v březnu 2014. Nejvíce zasaženými zeměmi jsou Guinea, Liberie a Sierra Leone. 6.-7. srpna 2014 zasedal v Ženevě krizový výbor pro Ebolu (International Health Regulations Emergency Committee on Ebola Viral Disease) a po tomto zasedání Světová zdravotnická organizace prohlásila epidemii Eboly v západní Africe za "Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)" tedy za "stav nouze veřejného zdraví mezinárodního významu", který važaduje silnou a bezprostřední mezinárodní odpověď. Současná epidemie Eboly je podle generální ředitelky Světové zdravotnické organizace Margaret Chan "největší, nejsilnější a nejsložitější epidemií Eboly za téměř 40-letou historii této nemoci".  K 8. srpnu 2014 bylo hlášeno více než 1700 případů a nejméně 932 lidí zemřelo. Z prohlášení ředitelky Světové zdravotnické organizace: "Postižené země prostě nemají kapacity samly zvládnout epidemii takového rzashu a komplexnosti". Ředitelka vyzývá mezinárnodní společensatví k urgentní podpoře  a považuje krizi za "jasné volání po mezonárodní solidaritě". Krizový výbor dospěl k jendomyslnému závěru, že epidemie splňuje PHEIC kriteria, definovaná Regulacemi mezinárodního zdraví (International Health Regulations) jako "neobyčejná událost, která může ohrozit veřejné zdraví jiného státu mezinárodním rozšířením nemoci a potenciálně vyžadovat koordinovanou mzinárodní odpověď". Dr. Chan" "Bezpečnost našeho kolektivního zdraví závisí na podpoře co nejrychleších opatření v postižených zemích...prohlášení alarmuje svět k bdělosti pro možné případy Eboly, ale v žádném případě neznamená, že všechny země či dokonce mnoho zemí zannamenají případy Eboly". Podle asisteta ředitelky Keiji Fukudy udržuje probíhající epidemii slabá zdravotnická infrastruktura v postižených zemích. Epidemie probíhá v oblastech se slabým zdravotnickým systémem, s kritickým nedostatkem zásob a zdravotnického personálu, včetně pracovníků, kteří se starají o nemocné, pracují v laboratořích a uklízí nemocniční pokoje. V těchto oblastech nejsou spolehlivě naplněny základní potřeby jakými jsou tekoucí voda a trvalý zdroj elektrického proudu. Organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières), která poskytuje přímou péči pacientům je zatížena na hranici možnotí.

Jen v Sierra Leone Ebole v roce 2014 podlehlo 50% zaměsgtnanců nemocnice, což je zhruba 11% všech povrtzených případů v zemi. 15% zemřelých V Liberií jsou lékaři a sestry, které se nakazili při výkonu svého povolání.