Hexavakcína

Jako hexavakcína se označuje vakcína proti 6 onemocněním. Označuje se zkratkou DTaP-HepB-IPV-Hib, které označuje onemocnění, před kterými chrání: diftérii (záškrt), tetanus, pertuse (černý kašel),  bakterie Haemophilus influenzae typ B, hepatitida („žloutenka“) B a dětská obrna. V České republice jsou dostupné 2 očkovací látky - Hexacima, která se používá rutinně a Infanrix Hexa (používá se pro nedonošené děti). Očkuje se 2x během prvního půlroku života dítěte (nedonošené děti 3x), v 1 roce, dále se přeočkovává v 5 letech (jen záškrt-tetanus-černý kašel), 10 letech (záškrt-tetanus-černý kašel-dětská obrna). Proti tetanu se pak přeočkovává po 10 letech celý život.

 

1. Difterie (záškrt)

2. Pertusse (černý kašel)

3. Tetanus

Velmi závažné život ohrožující onemocnění nervového systému, u nás bývalo způsobené znečištěním poranění spory bakterie Clostridium tetani. V ČR u dětí v 50. letech v desítkách (vysoká smrtnost), očkování zahájeno 1958, od r. 1970 se (díky očkování) nevyskytuje. Co by se dětem mohlo stát, kdyby se proti tetanu neočkovaly, se dočtete v tomto článku.

 

4. Haemophilus influenzae B 

Způsobuje těžká hnisavá onemocnění, jako je meningitida (zánět mozkových blan), epiglotitida (zánět příklopky hrtanu) a jiná. Každoroční riziko infekce touto bakterií pro (neočkované) dítě do 5 let je asi 1 : 4000. Účinnost vakcíny je vysoká (99%), riziko infekce snižuje každoročně na 1 : 400 000. U nás se povinně očkuje proti H. influenzae B od roku 2001, před tím patřilo mezi očkování dobrovolné.

 

5. Hepatitida (žloutenka) B

Závažné onemocnění postihující játra. Přenosné krví, pohlavním stykem, též během gravidity od matky na plod. U nás povinné očkování od roku 2001, od roku 2007 se očkuje rutinně jako součást hexavakcíny. 

 

6. Dětská obrna (poliomyelitis)

Velmi závažné virové onemocnění nervového systému. Na západní polokouli se již (díky očkování) nevyskytuje. Cílem Světové zdravotnické organizace je úplné celosvětová eradikace (vymýcení). 

 

 

Poslední aktualizace textu 10.3.2019, Daniel Dražan