Dětská obrna (poliomyelitida) 

Dětská obrna (poliomyelitida) je po pravých neštovicích (variole) 2. infekčním onemocněním, u kterého lze v blízké době díky vakcinaci očekávat celosvětové vymýcení. Iniciativa za globální eradikaci (vymýcení) dětské obrny (Global Polio Eradication Initiative, GPEI) byla vyhlášena v roce in 1988. Od tohoto roku se podařilo snížit celosvětový výskyt polia o 99%. Pouze ve 3 zemích světa nebyl přenos viru dětské obrny zatím nikdy přerušen - v Nigérii, Afgánistánu a Pákistánu. V dubnu 2012 prohlásilo Světové zdravotní shromáždění (World Health Assembly) dokončení vymýcení dětské obrny za naléhavou potřebu globálního veřejného zdraví. K 9. říjnu 2012 bylo od začátku roku hlášeno zatím 162 případů, z nich 97% ve výše uvedených 3 zemích. Počet hlášených případů je nejnižší v historii za 9-měsíční období.

Proti dětské obrně se očkují děti na celém světě a toto očkování nemůže být ukončeno do celosvětového vymýcení infekce. V České republice se očkují kojenci jako součást tzv. hexavacíny (6-vakcíny) a přeočkovává se podobnou kombinovanou vakcínou v 11 letech.