HPV - lidské papilomaviry

Vakcína proti lidským papillomavirům (HPV) má velký potenciál zachránit mnoho lidských životů. Jde o druhou vakcínu, která chrání proti zhoubnému onemocnění (očkování proti „žloutence“ typu B chrání před karcinomem jater způsobeným touto infekcí).

Lidský papillomavirus (HPV) je běžný virus, kterým může být v daném okamžiku infikováno až 10% obyvatel (v České republice tedy 1 milion lidí). Během svého života se HPV nakazí 80-100% pohlavně aktivních lidí. Riziko infekce mají ženy i muži praktikující jakýkoli druh pohlavní aktivity zahrnující kontakt s genitáliemi. Existuje mnoho typů HPV, některé z nich jsou zcela neškodné, jiné způsobují nemoci v genitální oblasti, jiné typy onemocnění kůže (např. běžné bradavice jsou též způsobeny lidskými papillomaviry). Mnoho lidí infikovaných HPV nemá žádné příznaky, to znamená, že mohou virus přenášet, aniž by o tom věděli. Ve většině případů se tělo samo i bez léčby viru zbaví. Pokud ne, infekce může přejít v přednádorové léze a rakovinu nebo genitální bradavice v závislosti na typu HPV. HPV způsobují tzv. genitální bradavice u obou pohlaví a různá maligní onemocnění, k nimž patří u žen karcinom děložního čípku, pochvy a zevního genitálu, u chlapců karcinom penisu a u obou pohlaví karcinomy konečníku a hlavy a krku.

Karcinom děložního čípku je závažné život-ohrožující onemocnění. Jen v České republice každoročně onemocní asi 800 žen a z nich 400 umírá. Celosvětově dochází k každoročně k asi 500 000 nových případů a 250 000 úmrtí. Tato nemoc je způsobena určitými typy lidských papillomavirů (HPV), které mohou způsobit změny buněk na povrchu čípku z normálních na prekancerosní leze (změny předcházející zhoubnému nádoru), které se mohou bez léčby změnit na karcinom (zhoubný nádor).

HPV viry se u mužů podílí na vzniku karcinomů konečníku, penisu a hlavy a krku (hltanu). Každoročně získá nádor sdružená s HPV v České republice několik set mužů (asi 1/2 počet než žen). Tyto karcinomy patří ke zhoubným nádorům, které sice nejsou příliš časté, jejich léčba (ozařování, chemoterapie = cytostatika a chirurgická) je ale velmi nepříjemná a může mít závažné komplikace a ne vždy je úspěšná.

Genitální bradavice, které vznikají na vnitřním i zevním genitálu, jsou způsobeny určitými typy HPV. Mohou bolet, svědit, krvácet a být nepříjemné. Z těchto bradavic nevzniká karcinom. Někdy jsou obtížně léčitelné. V literatuře se uvádí až 10-15% riziko celoživotního získání genitálních bradavic. Muži mají o něco vyšší výskyt genitálních bradavic než ženy.

Existují různé způsoby prevence pohlavně přenosných nemocí včetně HPV.  Riziko se významně snižuje při trvale oboustranně monogamním partnerském vztahu. Používání kondomu partnerem snižuje riziko pohlavních chorob včetně HPV. Velmi důležitým způsobem prevence karcinomu děložního čípku je tzv. screening, to znamená záchyt změn na čípku ještě před prvními projevy onemocnění pravidelným vyšetřováním buněk odebraných z děložního čípku.

Proti HPV je též možné se chránit očkováním. Existují 3 očkovací látky, které jsou v prevenci onemocnění sdružených s typy HPV obsaženými ve vakcíně téměř 100% účinné. 

 

Kdo by se měl nechat naočkovat a v jakém věku

Měli by se očkovat všechny dívky a všichni chlapci ve věku 11-13 let. Je možné očkovat již od 9 let věku. Pokud se s očkováním nezačně do 13 let věku, platí pravidlo čím dříve, tím lépe a doporučujeme vakcíny všem do věku 26 let. Očkování může být prospěšné i ve věku nad 26 let, ale s narůstajícím věkem ale prospěch vakcinace klesá, a proto lidem starším vakcínu nedoporučujeme. V České republice je plná úhrada nejlevnější varianty HPV vakcíny zdravotními pojišťovnami pro dívky i chlapce ve věku 13 let.  Z ekonomických důvodů (úhrada ze zdravotního pojištění) je tedy vhodné počkat s vakcinací na věk 13 let. 

Před očkováním není potřeba podstoupit gynekologické vyšetření. Případné nálezy na čípku nejsou kontraindikací vakcinace (vakcína ale nemůže zabránit dalšímu vývoji změn na čípku – nemá léčebný účinek).

 

Jakou očkovací látku zvolit

Celosvětově jsou na trhu 3 očkovací látky proti HPV:

1. HPV2 (Cervarix), výrobce Glaxo-Smith-Kline (GSK). Proti 2 typům HPV, které jsou odpovědné za asi 70% případů rakoviny děložního čípku a dalších typů rakoviny.

2. HPV4 (Gardasil), výrobce MSD. Navíc proti 2 typům HPV, které jsou odpovědné za 90% genitálncíh bradavic. 

3. HPV9 (Gardasil9), výrobce MSD.  Ještě navíc proti dalším 5 typům HPV, které jsou odpovědné za dalších asi 20% případů rakoviny děložního čípku.

Výhodou HPV2 je adjuvantní systém (adjuvantní systémy jsou látky, které zvyšují účinnost očkování). HPV2  může potenciálně poskytnout ochranu na delší dobu a rozšířit ochranu i na další typy HPV, může být tedy o něco výhodnější v prevenci karcinomu děložního čípku ve srovnání s HPV4, ale neposkytuje ochranu proti genitálním bradavicím.

V naší ordinaci preferujeme 9-valentní variantu, zejména pro dívky. U chlapců považujeme za přijatelnou 4-valentní vakcínu vzhledem k vysoké ceně 9-valentní vakcíny a menšímu rodílu v prospěchu 4- a 9- valentní vakcíny u chlapců.

 

Podle údajů z USA zabrání 2-valentní a 4-valentní vakcína 25-26 tisícům případů rakovny a 4 tisícům úmrtí ročně. 9-valentní vakcína tato čísla zvýší o 3 tisíce případů rakoviny (na 28-29 tisíc) a několik set úmrtí.  V jednoduchém přepočtu na Českou republiku by spravná poočkovanost původními vakcínami předešla nejméně 1 tisíci případů rakoviny ročně a stovkám úmrtí ročně. 9-valentní vakcína by mohla tato čísla zvýšit o stovky (případy) a desítky (úmrtí).

 

Jaké je očkovací schéma

Při zahájení vakcinace do 14 let věku se používá 2-dávkové schéma, ve věku 15 let a více je už nutné využít 3-dávkové schéma. Pro ani jednu očkovací látku nebylo stanoveno další přeočkování.

Smysl má i přeočkování 9-valentní vakcínou po předchozím očkování 2- nebo 4-valentní vakcínou, především u mladších dívek. Benefit tohoto přeočkování s věhem klesá a u chlapců je nižší.

 

Kdo by se neměl očkovat

Vakcíny nejsou určeny pro použití v těhotenství, i když nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky na plod (v průběhu klinických studií stovky očkovaných žen otěhotněly). Při otěhotnění během očkování se následující dávky podají až po ukončení gravidity. Při aplikaci vakcíny v těhotenství se nepředpokládají žádné nežádoucí účinky ani snížení účinnosti vakcinace.

 

Jaká jsou rizika a nevýhody vakcinace  

Pravděpodobnost závažných nežádoucích účinků po vakcínách je extrémně nízká. Vakcíny nemohou způsobit infekci, protože neobsahují žádný genetický materiál a nejsou schopny pomnožení. 

 

Kde je možné získat další objektivní informace ?

 

V angličtině 

The Immunization Action Coalition

Vaccinate Your Baby

The History of Vaccines

Voices for Vaccines

Vaccine Education Center at The Children's Hospital of Philadelphia 

Path

Světová zdravotnická organizace

The National Health Service

Public Health Agency of Canada

Canadian Immunization Awareness Program

Canadian Paediatric Society´s "Caring for Kids"

Immunise Australia Program

 

V češtině (bohužel objektivní a oficiální informační zdroje v českém jazyce jsou velmi omezené)

HPV college

GSK (výrobce)

MSD (výrobce) 

 

Ceny najdete v ceníku.

 

Poslení aktualizace textu: 24.2.2017, Daniel Dražan