HPV - lidské papilomaviry

Vakcína proti lidským papillomavirům (HPV) má velký potenciál zachránit mnoho lidských životů. Jde o druhou vakcínu, která chrání proti zhoubnému onemocnění (očkování proti „žloutence“ typu B chrání před karcinomem jater způsobeným touto infekcí).

Lidský papillomavirus (HPV) je běžný virus, kterým může být v daném okamžiku infikováno až 10% obyvatel (v České republice tedy 1 milion lidí). Během svého života se HPV nakazí 80-100% pohlavně aktivních lidí. Riziko infekce mají ženy i muži praktikující jakýkoli druh pohlavní aktivity zahrnující kontakt s genitáliemi. Existuje mnoho typů HPV, některé z nich jsou zcela neškodné, jiné způsobují nemoci v genitální oblasti, jiné typy onemocnění kůže (např. běžné bradavice jsou též způsobeny lidskými papillomaviry). Mnoho lidí infikovaných HPV nemá žádné příznaky, to znamená, že mohou virus přenášet, aniž by o tom věděli. Ve většině případů se tělo samo i bez léčby viru zbaví. Pokud ne, infekce může přejít v přednádorové léze a rakovinu nebo genitální bradavice v závislosti na typu HPV. HPV způsobují tzv. genitální bradavice u obou pohlaví a různá maligní onemocnění, k nimž patří u žen karcinom děložního čípku, pochvy a zevního genitálu, u chlapců karcinom penisu a u obou pohlaví karcinomy konečníku a hlavy a krku.

Karcinom děložního čípku je závažné život-ohrožující onemocnění. Jen v České republice každoročně onemocní asi 800 žen a z nich 400 umírá. Celosvětově dochází k každoročně k asi 500 000 nových případů a 250 000 úmrtí. Tato nemoc je způsobena určitými typy lidských papillomavirů (HPV), které mohou způsobit změny buněk na povrchu čípku z normálních na prekancerosní leze (změny předcházející zhoubnému nádoru), které se mohou bez léčby změnit na karcinom (zhoubný nádor).

HPV viry se u mužů podílí na vzniku karcinomů konečníku, penisu a hlavy a krku (hltanu). Každoročně získá nádor sdružený s HPV v České republice několik set mužů (asi 1/2 počet než žen). Léčba těchto zhoubných nádorů (ozařování, chemoterapie = cytostatika a chirurgická) je velmi nepříjemná, může mít závažné komplikace a ne vždy je úspěšná.

Genitální bradavice, které vznikají na vnitřním i zevním genitálu, jsou způsobeny určitými typy HPV. Mohou bolet, svědit, krvácet a být nepříjemné. Z těchto bradavic nevzniká karcinom. Někdy jsou obtížně léčitelné. V literatuře se uvádí až 10-15% riziko celoživotního získání genitálních bradavic. Muži mají o něco vyšší výskyt genitálních bradavic než ženy.

Existují různé způsoby prevence pohlavně přenosných nemocí včetně HPV.  Riziko se významně snižuje při trvale oboustranně monogamním partnerském vztahu. Používání kondomu partnerem snižuje riziko pohlavních chorob včetně HPV. Velmi důležitým způsobem prevence karcinomu děložního čípku je tzv. screening, to znamená záchyt změn na čípku ještě před prvními projevy onemocnění pravidelným vyšetřováním buněk odebraných z děložního čípku.

Proti HPV je též možné se chránit očkováním.  Očkovací látky jsou vysoce účinné v prevenci onemocnění sdružených s HPV. 

 

Kdo by se měl nechat naočkovat a v jakém věku

Měli by se očkovat všechny dívky a všichni chlapci. Očkovací látky jsou schváleny od věku 9 let, v České republice je očkování plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění od 11 let. Vakcíny jsou indikovány až do věku 26 let, ale s narůstajícím věkem benefit vakcinace klesá a po 15. narozeninách není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Před očkováním není potřeba podstoupit gynekologické vyšetření. Případné nálezy na čípku nejsou kontraindikací vakcinace (vakcína ale nemůže zabránit dalšímu vývoji změn na čípku – nemá léčebný účinek).

 

Jakou očkovací látku zvolit

Používáme pouze očkovací látku Gardasil9, které chrání před 9 typy HPV. Těchto 9 typů způsobuje asi 90 % případů rakoviny děložního čípku a ostatních zhoubných onemocnění sdružených s HPV a více než 90 % genitálních bradavic.

Ve vyjímečných případech nabízíme očkovací látku Cervarix, která chrání před 2 typy viru způsobujícími asi 70 % případů rakoviny děložního čípku a ostatních zhoubných onemocnění sdružených s HPV, ale není účinná v prevenci genitálních bradavic.

 

Jaké je očkovací schéma

Při zahájení vakcinace do 14 let věku se používá 2-dávkové schéma, ve věku 15 let a více je už nutné využít 3-dávkové schéma. Pro ani jednu očkovací látku nebylo stanoveno další přeočkování.

 

Kdo by se neměl očkovat

Vakcíny nejsou určeny pro použití v těhotenství, i když nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky na plod (v průběhu klinických studií stovky očkovaných žen otěhotněly). Při otěhotnění během očkování se následující dávky podají až po ukončení gravidity. Při aplikaci vakcíny v těhotenství se nepředpokládají žádné nežádoucí účinky ani snížení účinnosti vakcinace.

 

Jaká jsou rizika a nevýhody vakcinace  

Pravděpodobnost závažných nežádoucích účinků po vakcínách je extrémně nízká. Vakcíny nemohou způsobit infekci, protože neobsahují žádný genetický materiál a nejsou schopny pomnožení. 

 

Kde je možné získat další objektivní informace ?

 

V angličtině 

The Immunization Action Coalition

The History of Vaccines

Voices for Vaccines

Vaccine Education Center at The Children's Hospital of Philadelphia 

Světová zdravotnická organizace

The National Health Service

Public Health Agency of Canada

Canadian Immunization Awareness Program

Canadian Paediatric Society´s "Caring for Kids"

 

V češtině (bohužel objektivní a oficiální informační zdroje v českém jazyce jsou velmi omezené)

HPV college

GSK (výrobce)

MSD (výrobce) 

 

Cena 9-valentní vakcíny se pohybuje kolem 3500 Kč, 2-valentní vakciny kolem 2000 Kč.

 

Poslení aktualizace textu: 9.4.2023, Daniel Dražan