Bezpečnost HPV vakcín - mýty a fakta

Vytvořeno 11.9.2018 na základě článku

Paul A. Offit: The Overwhelming Safety of the HPV Vaccine, ze 7.9.2018

 

Do studií bezpečnosti HPV vakcín již byly investovány miliony dolarů. Během předlicenčních studií bylo 7 let sledováno asi  30 000 lidí. Postlicenčně bylo formálně studováno více než 1 milion lidí očkovaných HPV vakcínami na výskyt různých chronických bolestivých a únavových syndromů. Díky těmto studiím jsou HPV vakcíny pravděpodobně nejvíce studované ze všech moderních vakcín a prokazatelně nezpůsobují žádná chronická onemocnění ani jiné závažné stavy.

 

HPV vakcíny jsou ale opředeny celou řadou pověr a mýtů, které se nezakládají na pravdě. Antivakcinační aktivisté bez důkazů přisuzují HPV vakcínám chronické bolestivé syndromy, chronickou únavu, náhlé úmrtí, různá autoimunitní onemocnění a také zvýšení rizikového sexuálního chování. Souvislost všech těchto stavů s HPV vakcínami byla jednoznačně vyloučena. Dalším onemocněním, které je dle nich způsobeno HPV vakcínami, je primární ovariální insuficience (selhání vaječníků). Jako všechna ostatní ani toto tvrzení nedává žádný smysl. Lidské papilomaviry neinfikují vaječníky. HPV L1 povrchový protein (který je hlavní součástí vakcín) se nepodobná proteinům vaječníkových buněk, což by mohlo vznik autoimunitního onemocnění alespoň teoreticky vysvětlovat. Nicméně i na toto téma byla provedena velká studie. Badatelé z  Kaiser Permanente Northwest vyšetřily téměř 200 000 pacientek, mezi nimiž našli 120 s diagnózou primární ovariální insuficience. Studie neprokázala statisticky významné zvýšení rizika selhání vaječníků po HPV vakcínách (stejně tak jako neprokázala zvýšené riziko po jiných vakcínách používanách v adolescentním věku - Tdap proti tetanu-záškrtu-černému kašli, meningokokových či chřipkových vakcínách).

 

Podle posledních údajů CDC (Center pro kontrolu a prevenci nemocí) je v USA plně očkováno jen 53% dívek a 44% chlapců. 9-valentní vakcína (která se dnes již jako jediná v USA používá) může zabránit každoročně 29 000 případům rakoviny a 5 000 úmrtí. Vzhledem k nízké proočkovanosti je do budoucna odsouzeno každoročně k onemocnění 15 000 lidí, z nichž každoročně 5 000 zemře.

(V České republice není situace lepší. 9-valentní vakcínu bohužel vzhledem k její ceně využívá jen malá část očkovaných. Proočkovanost 2-valentní a 4-valentní vakcínou je u dívek asi o něco vyšší než v USA, u chlapců je ale naopak zanedbatelná. I v České republice budou v budoucích letech každoročně umírat stovky lidí na preventabilní a tedy zbytečné onemocnění.).

 

“HPV vakcíny jsou bezpečné. Naopak HPV viry bezpečné nejsou. Pokud dramaticky nezvýšíme proočkovanost proti této běžné a devastující infekci, děti budou stále doplácet na naši ignoranci”.

 

Originál článku je zde.