Meningokok

je bakterie, jejíž správné latinské jméno zní Neisseria meningitidis, která vzácně způsobuje velmi závažná onemocnění u lidí kteréhokoli věku, nejčastěji však u kojenců (děti do 1 roku); zvýšený výskyt je též u dorostenců.

Meningokok nejčastěji způsobuje meningitidu (zánět obalů mozku) nebo sepsi (infekci krve). Meningokokové infekce patří k nejobávanějším infekčním onemocněním. Příznaky zahrnují ztuhnutí šíje, bolest hlavy, horečku, spavost až bezvědomí, šokový stav. Onemocnění probíhá velmi rychle, náhle z plného zdraví může upadnout dítě do bezvědomí během několika hodin. Průběh onemocnění je hezky ukázán na tomto 1-minutovém videu.

V České republice v posledních letech onemocní tzv. invazivním menigokokovým onemocněním kolem 50 lidí ročně a každoročně několik lidí zemře (smrtnost onemocnění je kolem 10%). V roce 2019 bylo hlášeno 49 případů a jen 3 úmrtí. Nejčastěji bývají nemocní kojenci a malé děti, další rizikovou skupinou jsou adolescenti a mladí dospělí. Úmrtí může nastat už do 12 hodin po prvních příznacích. U přeživších může onemocnění zanechat trvalé následky, např. epileptické záchvaty, ztrátu končetin (amputace), onemocnění ledvin, hluchotu nebo mentální poškození. 

Meningokoková infekce se získá intimním kontaktem s infikovaným jedincem. Intimním kontaktem se rozumí líbání, konzumace společného jídla nebo pití nebo pobyt ve stejném domě nebo pokoji (včetně třídy ve škole) déle než 4 hodiny denně. V České republice je většina případů sporadická, to znamená, že nedochází k epidemiím, zdroj infekce pro nemocného se většinou nezjistí a nemocný nešíří infekci na další osoby.

Meningokoky se podle struktury jejich povrchových molekul (kapsulárního polysacharidu) rozdělují do 13 skupin, z nichž 6 způsobuje závažná onemocnění. V Evropě je většina infekcí způsobena skupinami B a C, malá část skupinami Y a W. Stejně tak v České republice je většina onemocnění způsobena skupinami B a C; ojedinělý je výskyt skupin Y a W. 

Přesnější v číslech rok 2019: 18 případů B, 21 případů C, 2 Y, 3 W; u 4 případů nebyla skupina určena. Z 3 úmrtí 2 skupina B, 1 skupina C. 3 úmrtí v kojeneckém věku (0-11 měsíců), 1 úmrtí ve věku 1-4 roky a 1 úmrtí u dospělého ve věku 20-24 let. Všechna 3 úmrtí se stala ve věku, pro který je doporučena vakcinace a šlo jim tedy správným očkováním předejít. Podrobnou zprávu o výskytu meningokokových infekcí v České republice v roce 2019 najdete zde.

 

Nejúčinnější ochranou proti meningokokovým infekcím je očkování. Existují různé druhy meningokokových vakcín. V převážné většině západoevropských zemí se plošně (to znamená všechny děti) očkuje proti meningokoku C, i když očkovací kalendáře jsou v těchto zemích různé. Asi 1/2 zemí očkuje již v kojeneckém věku a druhá 1/2 mezi 1 a 2 lety, většinou krátce po dosažení 1 roku. Z mimoevropských zemí se plošně očkuje například v Austrálii, Kanadě, Brazílii. V USA se plošné očkování doporučuje až od dorostového věku (11-12 let). V některých zemích včetně České republiky se plošně očkuje i proti meningokoku ze skupiny B. 

V České republice jsou od května 2020 meningokokové vakcíny součástí oficiálního národního očkovacího kalendáře (tedy jsou v určitých věkových kategoriích plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění). 

Podle doporučení České vakcinologické společnosti z května 2020 se proti invazivním meningokokovým onemocněním očkuje takto:

Očkování pro kojence a malé děti

Očkování proti meningokoku B je doporučeno pro:  

  

Očkování MenACWY vakcínou by se mělo provést co nedjříve po dosažení 1 roku věku. Při naočkování do 2 let je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Rodiče by měli zvažovat očkování MenACWY vakcínou i v kojeneckém věku od 2 měsíců. Česká vakcinologická společnost doporučuje očkovat MenACWY všechny děti mladší než 5 let. 

 

Očkování pro adolescenty a mladé dospělé 

Očkování proti meningokokům B a ACWY se doporučuje pro všechny adolescenty a mladé dospělé ve věku 15-25 let; očkování se upřednostňuje ve věku 15 let. MenB a MenACWY je možné aplikovat současně a také s jakoukoli jinou vakcínou indikovanou v adolescentním a mladém dospělém věku.

 

Očkování pro rizikové skupiny (hrazené z veřejného zdravotního pojištění)

 

Očkování MenB i MenACWY vakcínami bez ohledu na věk je doporučeno pro pacienty v následujících zdravotních indikacích: 

 

Dále je očkování MenB i MenACWY vakcínami bez ohledu na věk doporučeno pro osoby ve zvýšeném výskytu invazivních meningokokových onemocnění:

 

Ceny vakcín najdete v ceníku (cena meningokok B vakcíny se pravděpodobně výrazně sníží)

 

Poslední aktualizace 12.5.2020