Meningokok

je bakterie, jejíž správné latinské jméno zní Neisseria meningitidis, která vzácně způsobuje velmi závažná onemocnění u lidí kteréhokoliv věku, nejčastěji však u kojenců (děti do 1 roku); zvýšený výskyt je též u adolescentů.

Meningokok nejčastěji způsobuje meningitidu (zánět obalů mozku) nebo sepsi (infekci krve). Meningokokové infekce patří k nejobávanějším infekčním onemocněním. Příznaky zahrnují ztuhnutí šíje, bolest hlavy, horečku, spavost až bezvědomí, šokový stav. Onemocnění probíhá velmi rychle, náhle z plného zdraví může upadnout dítě do bezvědomí během několika hodin. Průběh onemocnění je hezky ukázán na tomto 1-minutovém videu.

V České republice v posledních letech onemocní tzv. invazivním menigokokovým onemocněním kolem 50 lidí ročně a každoročně několik lidí zemře (smrtnost onemocnění je kolem 10%). V roce 2022 (v roce stále ještě ovlivněném pandemií) bylo hlášeno jen 25 případů a 3 úmrtí. Nejčastěji bývají nemocní kojenci a malé děti, další rizikovou skupinou jsou adolescenti a mladí dospělí. Úmrtí může nastat už do 12 hodin po prvních příznacích. U přeživších může onemocnění zanechat trvalé následky, např. epileptické záchvaty, ztrátu končetin (amputace), onemocnění ledvin, hluchotu nebo mentální poškození. 

Meningokoková infekce se získá intimním kontaktem s infikovaným jedincem. Intimním kontaktem se rozumí líbání, konzumace společného jídla nebo pití nebo pobyt ve stejném domě nebo pokoji (včetně třídy ve škole) déle než 4 hodiny denně. V České republice je většina případů sporadická, to znamená, že nedochází k epidemiím, zdroj infekce pro nemocného se většinou nezjistí a nemocný nešíří infekci na další osoby.

Meningokoky se podle struktury jejich povrchových molekul (kapsulárního polysacharidu) rozdělují do 13 skupin, z nichž 6 způsobuje závažná onemocnění. V Evropě včetně České republiky je většina infekcí způsobena skupinami B a C, malá část skupinami Y a W. V posledním roce (2022) výrazně dominovala skupina B.

 

Podrobnou zprávu o výskytu meningokokových infekcí v České republice v roce 2022 najdete zde.

 

Nejúčinnější ochranou proti meningokokovým infekcím je očkování. Existují různé druhy meningokokových vakcín. V převážné většině západoevropských zemí se plošně (to znamená všechny děti) očkuje proti meningokoku C, i když očkovací kalendáře jsou v těchto zemích různé. Asi 1/2 zemí očkuje již v kojeneckém věku a druhá 1/2 mezi 1 a 2 lety, většinou krátce po dosažení 1 roku. Z mimoevropských zemí se plošně očkuje například v Austrálii, Kanadě, Brazílii. V USA se plošné očkování doporučuje až od dorostového věku (11-12 let). V některých zemích včetně České republiky se plošně očkuje i proti meningokoku ze skupiny B. 

V České republice jsou od května 2020 meningokokové vakcíny součástí oficiálního národního očkovacího kalendáře (tedy jsou v určitých věkových kategoriích plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění). 

 Podle doporučení České vakcinologické společnosti by měli být očkováni všichni kojenci a všichni adolescenti. Pro tyto věkové kategorie jsou očkovací látky plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (pro adolescenty se úhrada od roku 2024 rozšiřuje na věk od 14. do 16. narozenin). V kojeneckém věku doporučujeme očkování proti meningokoku B zahájit co nejdříve, protože čím je dítě mladší, tím je pro něj riziko větší. Vakcínu proti skupinám ACWY dáváme ve 12 měsících, co nejdříve po narozeninách. U adolescentů doporučujeme vakcínu proti skupinám ACWY kdykoli v období úhrady z veřejné zdravotního pojištění, např. při preventivní prohlídce v 15 letech. Proti meningokoku B doporučujeme očkovat blíže k 16. narozeninám kvůli kratší účinnosti této vakcíny.

Doporučení České vakcinologické společnosti je zde.

 

Očkování pro rizikové skupiny (hrazené z veřejného zdravotního pojištění)

 

Očkování MenB i MenACWY vakcínami bez ohledu na věk je doporučeno pro pacienty v následujících zdravotních indikacích: 

 

Dále je očkování MenB i MenACWY vakcínami bez ohledu na věk doporučeno pro osoby ve zvýšeném výskytu invazivních meningokokových onemocnění:

 

Ceny vakcín: při řádném zahájení očkování jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Cena 1 dávky očkovací látky proti meningokoku B se pohybuje kolem 2 000 Kč, proti meningokokům ACWY kolem 1400 Kč. 

 

Poslední aktualizace 21.8.2023