Meningokok

je bakterie, jejíž správné latinské jméno zní Neisseria meningitidis, která vzácně způsobuje velmi závažná onemocnění u lidí kteréhokoli věku, nejčastěji však u kojenců (děti do 1 roku), zvýšený výskyt je též u dorostenců.

Meningokok nejčastěji způsobuje meningitidu (zánět obalů mozku) nebo sepsi (infekci krve). Meningokokové infekce patří k nejobávanějším infekčním onemocněním. Příznaky zahrnují ztuhnutí šíje, bolest hlavy, horečku, spavost až bezvědomí, šokový stav. Onemocnění probíhá velmi rychle, náhle z plného zdraví může upadnout dítě do bezvědomí během několika hodin. Průběh onemocnění je hezky ukázán na tomto 1-minutovém videu.

V České republice v posledních letech onemocní tzv. invazivním menigokokovým onemocněním kolem 50 lidí ročně a každoročně několik lidí zemře (smrtnost onemocnění je kolem 10%). V roce 2017 bylo hlášeno 68 případů a 10 úmrtí. Nejčastěji bývají nemocní kojenci a malé děti, další rizikovou skupinou jsou adolescenti a mladí dospělí. Úmrtí může nastat už do 12 hodin po prvních příznacích. U přeživších může onemocnění zanechat trvalé následky, např. epileptické záchvaty, ztrátu končetin (amputace), onemocnění ledvin, hluchotu nebo mentální poškození. 

Meningokoková infekce se získá intimním kontaktem s infikovaným jedincem. Intimním kontaktem se rozumí líbání, konzumace společného jídla nebo pití nebo pobyt ve stejném domě nebo pokoji (včetně třídy ve škole) déle než 4 hodiny denně. V České republice je většina případů sporadická, to znamená, že nedochází k epidemiím, zdroj infekce pro nemocného se většinou nezjistí a nemocný nešíří infekci na další osoby.

Meningokoky se podle struktury jejich povrchových molekul (kapsulárního polysacharidu) rozdělují do 13 skupin, z nichž 6 způsobuje závažná onemocnění. V Evropě je většina infekcí způsobena skupinami B a C, malá část skupinami Y a W. Stejně tak v České republice je většina onemocnění způsobena skupinami B a C; ojedinělý je výskyt skupin Y a W. 

Přesnější v číslech rok 2017: 35 případů B, 25 případů C, 1 Y, 3 W; u zbývajících 6 případů nebyla skupina určena. Z 10 úmrtí 5 skupina B, 5 skupina C. 3 úmrtí ve věku do 5 let, 1 úmrtí ve věku 15-19 let, zbývajících 6 úmrtí dospělí. Podrobnou zprávu o výskytu meningokokových infekcí v České republice v roce 2017 najdete zde.

 

Nejúčinnější ochranou proti meningokokovým infekcím je očkování. Existují různé druhy meningokokových vakcín. V převážné většině západoevropských zemí se plošně (to znamená všechny děti) očkuje proti meningokoku C, i když očkovací kalendáře jsou v těchto zemích různé. Asi 1/2 zemí očkuje již v kojeneckém věku a druhá 1/2 mezi 1 a 2 lety, většinou krátce po dosažení 1 roku. Z mimoevropských zemí se plošně očkuje například v Austrálii, Kanadě, Brazílii. V USA se plošné očkování doporučuje až od dorostového věku (11-12 let). V lednu 2013 byla v Evropské unii registrována první očkovací látka proti meningokoku skupiny B. Tato vakcína je dostupná v České republice od dubna 2014. V některých zemích existují odborná doporučení pro očkování proti meningokoku skupiny B. Úhrada z veřejných zdrojů je zatím pouze v několika zemích Evropy pro kojence (Velká Británie, Irsko, Itálie) a pro adolescenty v USA.

V České republice nebylo zatím očkování proti meningokokům zařazeno do oficiálního národního očkovacího kalendáře (tedy není povinné a není hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění).

MenC vakcína je velmi účinná a ve všech zemích, které plošné očkování zavedly, došlo k významnému poklesu výskytu MenC infekce. MenC vakcíny jsou velmi bezpečné a od jejich uvedení na trh byly v Evropě bezproblémově aplikovány desítky milionů dávek, vakcína nemá závažné nežádoucí účinky.

Naše doporučení pro očkování meningokokovými vakcínami vychází z výskytu infekce v jednotlivých věkových kategoriích a z dostupnosti meningokokových vakcín pro tyto věkové kategorie.

1. Doporučujeme očkovat děti v 1 roce věku 1 dávkou vakcíny proti meningokoku C nebo ACWY. Dětem, které se dříve neočkovaly, doporučujeme doočkovat až do 5 let.

2. Nabízíme vakcínu proti meningokoku B pro děti od 2 měsíců věku. Pro děti, které se dříve neočkovaly, ji nabízíme až do 5 let. (Čím je dítě mladší, tím má vyšší riziko MenB infekce. Očkování se tedy má provést co nedjříve).

3. Doporučujeme očkovat adolesenty v 15 letech 1 dávkou vakcíny proti meningokokům C nebo ACWY a 2 dávkami vakcíny proti meningokoku B.

Při speciálních situacích, jako jsou např. kontakt s meningokokovým onemocněním nebo cesta do zahraniční, doporučujme osobní konzultaci. V těchto situacích může být vhodný jiný druh vakcíny nebo jiná opatření.

Oficiální doporučení České vakcinologické společnosti z ledna 2018 najdete zde.

 

Jak se očkuje v jiných zemích

V USA je 4 vakcína proti skupinám meningokoků A, C, W a Y dostupná od roku 2005. První dávka se očkuje v 11-12 letech, druhá dávka v 16 letech. Očkováno je 83% adolescentů a mladých dospělých (ve věku 18-24 let, údaj z roku 2016). Vakcína proti meningokoku B je nabízena ve věku 16-23 let s preferencí ve věku 16-18 let.

Ve Velké Británii se všichni kojeni od 2 měsíců věku očkují proti menigokoku B, v 1 roce proti meningokoku C a v adolescenci 4-vakcínou MenACWY.

Proti meningokou C se již řadu let očkují kojeneci a batolata ve většině západoevropských zemí. Proti meningokoku B se plošně očkují kojeneci ve Velké Británii, Irsku, Itálii, v Litvě. Vakcíny Bexsero (jediná schválena pro kojenecký věk proti meningokoku B) již bylo distriubuováno celosvětově více než 35 milionů dávek (k dubnu 2019).

 

Podívejte se na stránky paní Andrey Brzbohaté, která prodělala meningokokovu infekci a přišla kvůli ní o obě dolní končetiny: http://www.antimeningokok.cz/

Přečtěte si rozhovor s člověkem, který přežil meningokokovou meningitidu nebo jehou celou knihu (oboje bohužel v angličtině).

Informační materiály od výrobce meningokokových vakcín GSK: http://www.meningokoky.cz/

 

Ceny vakcín najdete v ceníku

 

Poslední aktualizace 12.6.2019