MMR

MMR (Priorix) – očkování proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám

rubella (zarděnky)
Vysoce nakažlivá virová infekce, průběh většinou nekomplikovaný, výjimečně závažné komplikace, včetně život ohrožující encephalitis (zánět mozku). Velmi závažná při postižení ženy v graviditě, s tragickými následky pro plod.

Riziko zarděnek při kompletním očkování (2 dávky) zanedbatelné, účinnost vakcíny 99-100%.

Ženy v plodném věku musí mít 100% jistotu, že byly očkovány nebo že prodělaly zarděnky.

morbilli (spalničky)

Velmi nakažlivé virové onemocnění, v našich podmínkách většinou dobře zvládnutelné, ale s rizikem závažných komplikací. Riziko pro očkované dítě zanedbatelné.

parotitis (příušnice)

Virová infekce slinných žláz, často nezávažný průběh, riziko těžkých komplikací. Vyskytuje se i v proočkovaných populacích.

Vakcína Priorix (GSK) se očkuje ve 2 dávkách, první nejdříve v 1 roce, většinou v 15 měs., druhá kdykoli, nejpozději ale před nástupem do školy. Ve 2. týdnu po očkování může dojít k horečce.

Vhodnou alternativou je naočkování vakcínou Priorix Tetra, která obsahuje navíc složku proti planým neštovicím (tuto vakcínu hradí dítěti rodiče).