Nebezpečné viry

Viry jsou odpovědné za mnoho různých lidských onemocnění a úmrtí. Na této stránce je přehled několika virů, které měly v minulosti nebo mají v současnosti významný vliv na lidskou populaci.

Viry, které ovlivňovaly historii

Pravé neštovice (variola)

Virus pravých neštovic se v lidské populaci objevil kolem roku 10 000 před naším letopočtem. Tento virus je extrémně nakažlivý a v minulosti způsoboval obrovské epidemie, v některých případech vyhubil celé populace (nativní obyvatelstvo v severní Americe, v Austrálii). V epidemiích umíralo 80-90% nemocných. Pravé neštovice mají na svědomí 300-500 milionů úmrtí. Vakcína proti pravým neštovicím byla historicky první vakcína (1796) a pravé neštovice jsou také první nemocí, která byla díky očkování celosvětově vymýcena (1979). V současnosti se virus přirozeně nevyskytuje. Stále existují vakcíny, které jsou využitelné v případě hrozby bioterorismu. Potřeba vakcíny proti pravým neštovicím je velmi nepravděpodobná.

Španělská chřipka

Virus tzv. Španělské chřipky způsobil katastrofu neuvěřitelných rozměrů v letech 1918-19. Velmi rychle se rozšířil po celém světě a podle odhadů usmrtil 50-100 milionů lidí, což je historicky nepřekonatelná epidemie co do počtu obětí. V době pandemie nebyla k dispozici protichřipková vakcína. Vědci se snažili najít vakcínu nebo sérum, které by nemoc zastavily, ale tehdy neznali příčinu nemoci a jejich snahy byly neúspěšné. Virus chřipky byl objeven až ve 30. letech 20. století.

Viry současnosti

Spalničky

I virus spalniček má na svědomí miliony úmrtí. Ještě v nedávné době umíralo každoročně na spalničky asi milion dětí. Díky intenzivním očkovacím kampaním v rozvojových zemích se podařilo v posledních letech tyto počty výrazně snížit. Podle Světové zdravotnické organizace zemřelo na spalničky v roce 2011 158 tisíc dětí. V posledních letech propukají epidemie epidemie spalniček i Evropě a i zde dochází občas ke zbytečným dětským úmrtím. Důvodem je nedostatečná proočkovanost populace. V České republice je očkování proti spalničkám povinné, prakticky všechny děti jsou očkované a díky tomu se nám epidemie vyhýbají.

Chřipka

Viry sezónní chřipky celosvětově každý rok zahubí 250-500 tisíc lidí. V České republice každoročně infekci podlehnou stovky až 2 tisíce lidí. Proti chřipce máme k dispozici účinné vakcíny, které doporučujeme všem dětem i všem dospělým.

Lidské papilomaviry (HPV)

Tyto viry způsobují téměř všechny případy karcinomu děložního čípku u žen. Karcinomu děložního čípku každý rok celosvětově podlehne asi 275 tisíc žen. V České republice dochází každoročně asi k 800 případů, asi 400 žen v důsledku této nemoci každý rok zemře. K dispozici máme vysoce účinné vakcíny, které jsou určeny pro všechny adolescentní dívky a mladé ženy. Jsou vhodné i pro chlapce (jako prevence genitálních bradavic a karcinomů v oblasti hlavy a krku).

Rotavirus

je nejčastější příčinou těžkých průjmů malých dětí. Celosvětově každoročně podlehne kolem 500 tisíc dětí, téměř všechny v rozvojových zemích. V České republice jsou úmrtí ojedinělá (zhruba 1 dítě/rok), ale rotavirová infekce je příčinou asi 5 tisíc hospitalizace ročně. K dispozici je účinná vakcína, kterou doporučujeme všem kojencům.

Hepatitidy

Odhaduje se, že na hepatitidy celosvětově zemře každý rok asi 1 milion lidí. Ze všech typů hepatitid je nejčastější příčinou hepatitida B, která způsobuje asi 600 000 úmrtí ročně. Virus hepatitidy B má 50-100x vyšší infekčnost než virus HIV/AIDS. Virus hepatitidy C způsobuje každoročně asi 350 000 úmrtí a virus hepatitidy E 70 000 úmrtí. K dispozici jsou očkovací látky proti hepatitidám A a B. Očkování kojenců proti hepatitidě B je v České republice povinné. Očkování dětí proti hepatitidě A doporučujeme.

Žlutá zimnice

Virus žluté zimnice každoročně infikuje asi 200 000 lidí, 30 000 lidí v důsledku infekce umírá. V České republice se nevyskytuje. K dispozici je účinná vakcína, která je indikována při cestování do endemických oblastí.

HIV/AIDS

Tento virus za posledních 30 let celosvětově usmrtil 25 milionů lidí. Každý rok infekci podlehne 1,6-1,9 milionu lidí. Virus HIV se objevil v lidské populaci až ve 20. století. Celosvětově je nakaženo asi 34 milionů lidí. V České republice bylo infikováno kolem 2000 lidí, v roce 2012 bylo hlášeno přes 200 nových případů. V důsledků AIDS v České republice zemřelo méně než 300 lidí. AIDS je se léčí protivirovými léky. Zatím není dostupná očkovací látka. Na jejím vývoj se intenzivně pracuje, v nejbližších letech ale pravděpodobně nebude k dispozici.

Vzteklina

patří k nejobávanějším infekcím. Při získání této nemoci má 100% smrtnost (nikdo ji nemůže přežít). V rozvojových zemích usmrtí každoročně více než 55 tisíc lidí. V České republice se nevyskytuje. Onemocnění nelze léčit, ale máme k dispozici účinné vakcíny. Preventivní očkování je v podmínkách České republiky zbytečné, vakcína je určena pro omezená skupiny lidí (např. cestovatele).

Horečka dengue

Infekce přenášená komáry. Každý rok se infikuje 50-100 milionů lidí, umírá 12,5-25 tisíc lidí. V České republice se infekce nevyskytuje. Virus dengue je možné přenést migrací v jižní Evropě (např. Řecku nebo Itálii) existuje možnost rozšíření této infekce.

Proti horečce dengue je již dostupná očkovací látka; v České republice zatím není k dispozici.

 

Ebola virus

Virus akčních filmů. Usmrtí až 90% nakažených. Do konce roku 2013 usmrtil při epidemiích v Africe asi 1300 lidí (z globálního pohledu zanedbatelné číslo). Při epidemii v roce 2014 díky tomuto viru zemřelo v západní Africe asi 10 000 lidí. V České republice se nevyskytuje. Další exotické viry (např. Marburg, Ebola, Lassa) jsou extrémně smrtící, ale vzácné, v České republice se nevyskytují a vakcíny proti nim nepotřebujeme.


Viry, které mají potenciál v budoucnu ohrožovat lidskou populaci

Viry, které se objevily v nedávné minulosti, nakazily omezený počet lidí, ale vysoké procento lidí infekci podlehne. Tyto viry nemají pro běžnou populaci velký význam, ale jsou předmětem usilovného bádání vědců. Jsou nebezpečné tím, že by se mohla zvýšit jejich schopnost přenosu mezi lidmi a v tom případě by mohli způsobit pandemii. Ve vývoji jsou vakcíny proti všem těmto virům. Riziko šíření virů v Evropě také zvyšují globální změny klimatu a masivní transporty obyvatel a zboží. V roce 2015 přiletělo na evrospká letiště 590 milionů lidí.

Nový koronavirus (NCoV)

Objevil se v roce 2012. K dnešní době (červenec 2013) usmrtil asi 20 lidí. Virus je velmi nebezpečný, ale také velmi málo rozšířený, 20 úmrtí je v globálním pohledu zanedbatelné číslo. V České republice se nevyskytuje.

 

Ptačí chřipka A H7N9

Tento nebezpečný virus byl poprvé zachycen v Číně v březnu 2013 a od té doby bylo hlášeno 1562 případů (k 23.10.2017) a nejméně 612 lidí zemřelo (40%). V posledni páté a zatím největší epidemii se od října 2016 nakazilo 764 lidí. Celkový počet úmrtí v poslední sezóně  (k únoru 2017) se vyšplhal na 161.

Virus se přenáší na člověka od drůbeže a nemá schopnost mezilidského šíření, i když má ze všech známých virů nejvyšší pravděpodobnost způsobení pandemie. V poslední sezóně (2016/17) se virus rozdělil na 2 odlišné kmeny z nichž jeden se stal vysoce patogenním (tedy je schopen zabít infikované ptáky, což může negativně ovlivnit zemědělské trhy). Tento vysoce patogenní virus způsobuje velmi závažné onemocnění u testovaných zvířat také získal schopnost se mezi nimi snadno šířit.

Většina infikovaných lidí má závažné onemocnění dýchacích cest.   V předchozích 4 epidemiích mělo 88% nemocných pneumonii (zápal plic), 68% bylo přijato na jednotku intenzivní péče a 41% zemřelo.  Proti viru chřipky A H7N9 zatím není dostupná žádá očkovací látka.

 

Ptačí chřipka H5N1

Tento virus se občasně objevuje v posledních 25 letech. Bylo nakaženo několik set lidí, asi 50% z nich zemřelo. Virus zatím nezískal schopnost mezilidského šíření, k infekcím dochází pouze kontaktem s infikovanými ptáky. Vědcům se podařilo laboratorně vytvořit podobný virus, který by se mohl šířit mezi lidmi. Riziko přirozeného získání schopnosti šíření mezi lidmi je kontinuální hrozbou. V České republice nebyl nikdy zachycen.

Zika virus 

Zika virus způsobil v roce 2016 v Latinské Americe tisíce případů mikrocefalie (těžká vrozená vada s malou velikostí hlavy) u dětí narozených ženám nakaženým v těhotenství. Podle odhadu CDC (amerického Centra pro kontrolu nemocí) stojí celoživotní péče o 1 dítě postižené mikrocefalií 1 až 10 milionů amerických dolarů.

 

Poslední aktualizace textu 23.10.2017, Daniel Dražan