Očkovací kalendář (děti do 6 let) 

Doporučená očkování pro děti od narození do 6 let věku
Vakcína/Věk 2 měsíce 4 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 15 měsíců 18 měsíců 2-3 roky 4-6 let
DTaP-HepB-IPV/Hib (hexavakcína) DTaP-HepB-IPV/Hib DTaP-HepB-IPV/Hib     DTaP-HepB-IPV/Hib   Tdap
Pneumokoky PCV PCV   PCV    
RV (rotaviry) RV RV (RV)          
TIV (chřipka)     IIV4 od 6 měsíců 1x za rok (v 1. sezóně 2 dávky)
MMR (zarděnky, spalničky, příušnice)       MMR     MMR
Varicella (plané neštovice)       VAR   VAR
HepA (hepatitida, "žloutenka", A)       HepA 1. dávka    
4CMenB (meningokok B) 4CMenB 4CMenB   4CMenB        
MenACWY (meningokokovy ACWY)       MenACWY 1. dávka    
TBEV (klíšťová encefalitida)       TBEV 1. dávka    
Vysvětlivky k barvám: povinné nepovinné s úhradou levnější varianty ze zdravotního pojištění doporučené jen při rizikových faktorech

 

 

Tento očkovací kalendář není oficiálním očkovacím kalendářem České republiky, i když z něho vychází. Též vychází z očkovacích kalendářů jiných zemí (USA, Evropa) a epidemiologické situace.

Kterákoli dávka vakcíny, nepodaná v doporučeném věku, se aplikuje při následující návštěvě.

Stručně k jednotlivým vakcínám:

DTPa-HepB-IPV/Hib (Hexacima, Sanofi) 

Vakcína proti diftérii, tetanu, pertusi, virové hepatitidě B, poliomyelitidě a invazivním onemocněním vyvolaným bakterií Haemophilus influenzae typ B. Tzv. 6-vakcína nebo hexavakcína.
Minimální věk: 8 týdnů (při schématu 3+1 u nedonošených dětí 6 týdnů)
Základní schéma: 2 dávky ve 2 a 4 měsících.  
Minimální intervaly mezi dávkami: 8 týdnů
4. dávka: 10-12 měsíců, minimální interval od 2. dávky 6 měsíců
4. dávka (posilovací): v 5 letech (4-6 let) formou 3-vakcíny Tdap (záškrt-tetanus-černý kašel)

HepB (očkování proti hepatitidě B)

Je součástí 6-vakcíny. V některých případech je potřeba podat 1 dávku vakcíny proti hepatitidě B bezprostředně po narození (pokud má matka pozitivní nález HBs antigenu v krvi nebo pokud výsledek jejího HBs antigenu v krvi není znám).

Rotavirové vakcíny (RV1 = Rotarix, GSK, RV5 = RotaTeq, MSD)

Počet dávek: RV 1 2 dávky, RV5 3 dávky
Minimální věk: 6 týdnů
Maximální věk pro 1. dávku: 14 týdnů + 6 dní
Minimální interval mezi dávkami: 4 týdny
Maximální interval pro poslední dávku: 8 měsíců + 0 dní

Pneumokokové vakcíny (PCV13 = Prevenar13, Pfizer, PHiPD-CV = Synflorix, GSK)

Konjugované pneumokokové vakcíny.
Preferujeme vakcínu PCV13. Důvodem je výskyt sérotypů obsažených pouze v této vakcíně.
Minimálně věk: 6 týdnů
Počet dávek: 3 (schéma 2+1), ve 2, 4 a 10-12 měsících (nejlépe společně s hexavakcínou). 3
Doočkování PCV pro všechny neočkované děti mladší 5 let, při rizikových faktorech (vážných onemocněních i ve straším věku. 

IIV4 (chřipka)

Všechny děti od 6 měsíců věku a všichni dospělí 1x za rok. Děti mladší 9 let, které nebyly dříve očkované, 2 dávky v minimálním intervalu 4 týdnů.

MMR (Priorix, GSK)

Vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím.
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Minimální interval: 4 týdny
Věk pro 2. dávku: různá očkovací schémata, není nutné držet se striktně 1 schématu, kdykoli ve věku 2-5 let (oficiálně u nás v 5 letech)

Varicelová vakcína (Varilrix, GSK)

Proti planým neštovicím.
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Minimální interval: doporučujeme dodržet nejméně 3 měsíce. Lez podat v minimálním intervalu 4 týdny (např. epidemie planých neštovic nebo využití snížené cena vakcíny).
Věk pro 2. dávku: různá očkovací schémata, není nutné držet se striktně 1 schématu, kdykoli ve věku 2-6 let.

HepA (Havrix 720 Junior Monodose, GSK, Avaxim, Sanofi Pasteur)

Vakcína proti hepatitidě A.
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Doporučená interval mezi dávkami: 6-18 měsíců
Minimální inetreval mezi dávkami: 6 měsíců

Meningokokové vakcíny

(proti meningokoku B Bexsero, proti meningokokům A, C, W135  Nimenrix) 

Meningokokové infekce jsou velmi vzácné, ale velmi závažné. Vakcína proti meningokoku B se dává ve 2, 4 a 12 měsících, proti ACWY ve 12 měsících. Dále se pak proti meningokokům očkuj v adolescenci.

 

Klíšťová encefalitida (Encepur nebo FSME)

Doporučujeme všem dětem od 1 roku věku a všem dospělým. Intervaly mezi dávkou 1 a 2 1-3 měsíce, mezi dávkami 2 a 3 9-12 měsíců, 1. booster po 3 letech, další boostery po 3-5 letech (spíše po 5, než po 3).

 

Poslední aktualizace 14.12.2020