Očkovací kalendář (děti do 6 let) 

Doporučená očkování pro děti od narození do 6 let věku
Vakcína/Věk 2 měsíce 4 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 15 měsíců 18 měsíců 2-3 roky 4-6 let
DTaP-HepB-IPV/Hib (hexavakcína) DTaP-HepB-IPV/Hib DTaP-HepB-IPV/Hib DTaP-HepB-IPV/Hib   DTaP-HepB-IPV/Hib   DTaP
Pneumokoky PCV PCV PCV PCV   PPSV
RV (rotaviry) RV RV (RV)          
TIV (chřipka)     TIV od 6 měsíců 1x za rok (v 1. sezóně 2 dávky)
MMR (zarděnky, spalničky, příušnice)       MMR   MMR
Varicella (plané neštovice)       VAR   VAR
HepA (hepatitida, "žloutenka", A)       HepA 1. dávka    
4CMenB (meningokok B) 4CMenB 4CMenB 4CMenB 4CMenB    
MCV (meningokokové vakcíny)       MenC 1. dávka    
TBEV (klíšťová encefalitida)       TBEV 1. dávka    
Vysvětlivky k barvám: povinné nepovinné s úhradou levnější varianty ze zdravotního pojištění doporučené jen při rizikových faktorech

 

 

Tento očkovací kalendář není oficiálním očkovacím kalendářem České republiky, i když z něho vychází. Též vychází z očkovacích kalendářů jiných zemí (USA, Evropa) a epidemiologické situace.

Kterákoli dávka vakcíny, nepodaná v doporučeném věku, se aplikuje při následující návštěvě.

Stručně k jednotlivým vakcínám:

DTPa-HepB-IPV/Hib (Infanrix Hexa, GSK) 

Vakcína proti diftérii, tetanu, pertusi, virové hepatitidě B, poliomyelitidě a invazivním onemocněním vyvolaným bakterií Haemophilus influenzae typ B. Tzv. 6-vakcína nebo hexavakcína.
Minimální věk: 6 týdnů
Základní schéma: 3 dávky do 6 měsíců věku. V ordinaci využívá americké schéma 2-4-6 měsíců. Toto schéma umožňuje pravidelné sledování dítěte při současně provedených preventivních prohlídkách. Schéma z 2-měsíčními intervaly je též lépe účinné než při 1-měsíčních intervalech.
Minimální intervaly mezi dávkami: 4 týdny
4. dávka: 15-18 měsíců, nejdříve 12 měsíců, minimální interval od 3. dávky 6 měsíců
5. dávka (posilovací): v 5 letech (4-6 let) formou 3-vakcíny DTaP (záškrt-tetanus-černý kašel)

HepB (očkování proti hepatitidě B)

V některých případech je součástí 6-vakcíny. V některých případech je potřeba podat 1 dávku vakcíny proti hepatitidě B bezprostředně po narození (pokud má matka pozitivní nález HBs antigenu v krvi nebo pokud výsledek jejího HBs antigenu v krvi není znám).

Rotavirové vakcíny (RV1 = Rotarix, GSK, RV5 = RotaTeq, MSD)

Počet dávek: RV 1 2 dávky, RV5 3 dávky
Minimální věk: 6 týdnů
Maximální věk pro 1. dávku: 14 týdnů + 6 dní
Minimální interval mezi dávkami: 4 týdny
Maximální interval pro poslední dávku: 8 měsíců + 0 dní

Pneumokokové vakcíny (PCV13 = Prevenar13, Pfizer, PHiPD-CV = Synflorix, GSK)

Konjugované pneumokokové vakcíny.
Preferujeme vakcínu PCV13. Důvodem je výskyt sérotypů obsažených pouze v této vakcíně.
Minimálně věk: 6 týdnů
Počet dávek: 4 (schéma 3+1), 3 dávky do 6 měsíců věku (minimální interval mezi dávkami 4 týdny), 4. dávka ve věku 12-15 měsíců.
Doočkování PCV pro všechny neočkované děti mladší 5 let, při rizikových faktorech až do 6 let.
Pro děti očkované 7-valentní vakcínou možnost (vhodné) přeočkování 1 dávkou 13-valentní vakcíny (možno i po 10-valentní vakcíně).

TIV (chřipka)

Všechny děti od 6 měsíců věku a všichni dospělí 1x za rok. Děti mladší 9 let, které nebyly dříve očkované, 2 dávky v minimálním intervalu 4 týdnů.

MMR (Priorix, GSK)

Vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím.
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Minimální interval: 4 týdny
Věk pro 2. dávku: různá očkovací schémata, není nutné držet se striktně 1 schématu, kdykoli ve věku 2-6 let
Lze nahradit vakcínou MMRV, tedy kombinace s planými neštovicemi (Priorix Tetra, GSK).

Varicelová vakcína (Varilrix, GSK)

Proti planým neštovicím.
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Minimální interval: doporučujeme dodržet nejméně 3 měsíce. Lez podat v minimálním intervalu 4 týdny (např. epidemie planých neštovic nebo využití snížené cena vakcíny).
Věk pro 2. dávku: různá očkovací schémata, není nutné držet se striktně 1 schématu, kdykoli ve věku 2-6 let.
Lze nahradit vakcínou MMRV = kombinace zarděnky-spalničky-příušnice-plané neštovice (Priorix Tetra)

MMRV (Priorix Tetra, GSK)

Vakcína proti zarděnkám, spalničkám, příušnicím a planým neštovicím.
Touto vakcínou je možné nahradit obě výše uvedené.
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Minimální interval: podobně jako u výše uvedených.
Věk pro 2. dávku: různá očkovací schémata, není nutné držet se striktně 1 schématu, kdykoli ve věku 2-6 let

HepA (Havrix 720 Junior Monodose, GSK, Avaxim, Sanofi Pasteur)

Vakcína proti hepatitidě A.
Počet dávek: 2
Minimální věk: 12 měsíců
Doporučená interval mezi dávkami: 6-18 měsíců
Minimální inetreval mezi dávkami: 6 měsíců

Meningokokové vakcíny

(proti meningokoku B Bexasero, proti meningokoku C Menjugate a NeisVac-C, proti meningokokům A, C, W135 a Y Menveo a Nimenrix) 

Meningokokové infekce jsou velmi vzácné, ale velmi závažné. V každé zemi je doporučení pro meningokokové vakcíny jiné. V naší ordinaci doporučujeme očkování proti meningokoku B v kojeneckém věku (co nedjříve, nejlépe od 2 měsíců), 1 dávku vakcíny proti meningokoku C po 1 roce věku a očkování proti všem meningokokům (A, B, C, W135, Y) v adolescentním  věku. 

Klíšťová encefalitida (Encepur pro děti, Novartis, FSME 0,25, Pfizer) 

Doporučujeme všem dětem od 1 roku věku a všem dospělým. Intervaly mezi dávkou 1 a 2 1-3 měsíce, mezi dávkami 2 a 3 9-12 měsíců, 1. booster po 3 letech, další boostery po 3-5 letech (spíše po 5, než po 3).