Očkování dospělých

Pravděpodobnost úmrtí na infekční onemocnění, kterému je možné očkováním předejít, je u dospělých 100-násobně vyšší než pravděpodobnost úmrtí dítěte. V České republice každoročně umírá odhadem 2000 lidí nebo více na onemocnění preventabilní vakcínami (nejvíce chřipka, pneumokoky, lidské papilomaviry). V České republice stále není většina lidí proti těmto onemocněním chráněna. Převážná většina dospělých v České republice není řádně očkována, s výjimkou snad očkování proti tetanu. Většina dospělých potřebu vlastní ochrany proti infekcím nevnímá jako důležitou.

Dospělí by měli být očkováni proti některým infekcím z těchto důvodů:

V dospělém věku jsou indikovány následující očkovací látky:

 1. Chřipková vakcína – všechny děti nad 6 měsíců věku a všichni dospělí
 2. Očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli – všichni dospělí
 3. Očkování proti klíšťové encefalitidě – všichni dospělí, kteří mohou být exponováni klíšťatům (převážná většina dospělých)
 4. Očkování proti planým neštovicím – v závislosti na průkazu imunity vůči této infekci
 5. Očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím – v závislosti na průkazu imunity vůči těmto infekcím
 6. Očkování proti lidským papilomavirům – všechny ženy do 26 let věku a všichni muži do 21 let věku (pokud nebyli dříve očkováni)
 7. Očkování proti pneumokokům – senioři (nad 65 let), kuřáci a lidé s chronickými onemocněními
 8. Očkování proti pásovému oparu - senioři (nad 60 let)
 9. Očkování proti hepatitidám A a B – při přítomnosti rizikových faktorů a lidé, kteří pro sebe chtějí snížit riziko těchto infekcí
 10. V některých rizikových situacích mohou být indikované i další vakcíny (např. proti meningokokům, hemofilům, různé další vakcíny pro cestovatele).

Očkování proti chřipce

Indikováno pro všechny dospělé. Velmi důležité pro lidi, kteří mají rizikové faktory nebo jsou v blízkém kontaktu rizikových jedinců.

 1. Těhotné ženy a ženy v šestinedělí
 2. Senioři (nad 65 let)
 3. Lidé s jakýmkoli chronickým onemocněním (srdce, plic, jater, ledvin, neurologická onemocnění, poruchy imunity, cukrovka atd.)
 4. Blízké kontakty (zejména ve společné domácnosti) malých dětí, starých lidí, nemocných lidí, těhotných žen
 5. Zdravotničtí pracovníci

Tetanus, záškrt, černý kašel

1 dávka kombinované vakcíny proti tetanu, záškrtu a černému kašli je indikována u všech dospělých, kteří v dospělosti proti černému kašli nebyli očkováni. Z důvodu ochrany nejrizikovější skupiny obyvatel - kojenců - je nejvíce důležité očkování těchto lidí:

 1. Těhotné ženy
 2. Všechny blízké kontakty dětí mladších než 1 rok, tedy především rodiče, prarodiče
 3. Zdravotničtí pracovníci, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty

Při promeškaném intervalu očkování proti tetanu nikdy nezahajujeme celé očkovací schéma znovu, pouze se doplní chybějící dávka (toto pravidlo platí i pro ostatní vakcíny, např. proti klíšťové encefalitidě, hepatitidám).

Očkování proti planým neštovicím

Všichni dospělí bez průkazu imunity by měli být očkováni 2 dávkami vakcíny.

Průkazem imunity se rozumí následující situace:

 1. v minulosti prodělané plané neštovice nebo pásový opar, správně má být diagnosa stanovena lékařem, pro naše podmínky může být dostačující údaj o prodělání 1 z těchto onemocnění přímo od pacienta nebo jeho rodiče
 2. dokumentované 2 dávky vakcíny (v České republice převážná většina dospělých není očkována)
 3. riziko vnímavosti k planým neštovicím klesá s věkem, v České republice není věkové kriterium průkazu imunity stanoveno, v USA se považuje za průkaz imunity narození před rokem 1980 (toto kriterium není dostatečným průkazem imunity pro ženy v plodném věku a pro zdravotnický personál)
 4. laboratorní potvrzení imunity (přítomnost protilátek v krvi)

Těhotné ženy by měly mít jednoznačný průkaz imunity. Pokud nejsou těhotné ženy vůči planým neštovicím imunní, měli by být očkovány bezprostředně po porodu.

Zarděnky, spalničky, příušnice

Měli by být očkováni všichni dospělí, kteří nemají průkaz imunity.

Průkazem imunity se rozumí:

 1. narození před rokem 1957 (kritérium platné v USA)
 2. dokumentace alespoň 1 dávky vakcíny proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (MMR)
 3. laboratorní průkaz imunity proti všem 3 onemocněním (přítomnost protilátek v krvi)
 4. v minulosti prodělané spalničky a příušnice, diagnostikované lékařem (pro zarděnky se toto za průkaz imunity nepovažuje)

V některých případech je nutné prokázat 2 dávky vakcíny.

Ženy v plodném věku musí mít jednoznačný průkaz imunity proti zarděnkám. Pokud tento průkaz nemají a nejsou těhotné, měly by se naočkovat. Těhotné ženy by se měly doočkovat bezprostředně po ukončení těhotenství.

Pneumokokové vakcíny

Následující indikace:

 1. věk nad 65 let
 2. kouření
 3. různá chronická onemocnění
 4. rezidenti léčeben dlouhodobě nemocných a podobných zařízení

Očkování proti hepatitidám A a B

 1. Všichni, kteří se chtějí proti těmto infekcím chránit
 2. Některé rizikové skupiny
 3. Cestovatelé

Očkování osob s cukrovkou

Všichni lidé trpící cukrovkou by měli být očkovaní proti chřipce, černému kašli a proti pneumokokům. Lidé s cukrovkou, kterým je méně než 60 let, by měli být očkováni proti hepatitidě ("žloutence") typu B a lidé nad 50 let věku, nejpozději v 60 ketech proti pásovému oparu.
 

 


Poslední revize textu: 18.12.2014, Daniel Dražan