Černý kašel (pertuse) - očkování dospělých = ochrana kojenců

Potenciálně život-ohrožující infekce tetanus a záškrt jsou v České republice díky vysoké proočkovanosti naprostou raritou. Očkování proti tetanu v 10-letých intervalech je v České republice zavedenou praxí, ve vyspělých zemích se převážně očkuje 2-vakcínou proti tetanu a záškrtu. V posledních letech se z důvodu narůstajícího výskytu černého kašle zavádí kombinovaná očkovací látka proti tetanu, záškrtu a černému kašli pro dorostence a dospělé. V kombinaci ještě se složkou proti dětské obrně se tato vakcína v roce 2009 dostala do českého národního imunizačního schématu pro dorostový věk (11 let) a trojvakcína (bez složky proti dětské obrně) se dostala na náš privátní trh. Tato očkovací látka je určena především pro dospělé, kteří jsou v těsném kontaktu s malými dětmi, protože jejich řádnou ochranou je možné chránit před černým kašlem nejzranitelnější věkovou skupinu kojenců, kteří jsou ještě příliš mladí na to, aby byli sami očkováni. Výskyt černého kašle narůstá z více různých důvodů, z nichž jedním je vyhasínající imunita po očkování (očkování proti černému kašli nemá trvalý účinek). U dříve očkovaných větších dětí, adolescentů a dospělých infekce není příliš závažná a probíhá poměrně nespecificky jako dlouho trvající kašel, mnoho těchto případů unikne nediagnostikováno. Největším potenciálním rizikem narůstajícího výskytu černého kašle je přenos na malé ještě neočkované kojence, pro něž může být život-ohrožujícím onemocněním. Zdroj černého kašle u kojenců je ve většině případů jiný člen domácnosti (rodiče, sourozenci atd.) I v České republice výskyt černého kašle prudce narůstá, v roce 2008 bylo hlášeno 767 případů, nejvíce ve věkové kategorii 10-14 let, kojenci jsou hned na druhém místě. Lze předpokládat, že skutečný počet případů je mnohonásobně vyšší než počet hlášených případů. V posledních letech 3 ještě neočkovaní kojenci v České republice na černý kašel zemřeli. V celosvětovém měřítku dochází k desítkám milionů onemocnění a stovkám tisíc úmrtí každoročně, většina z nich u malých dětí v rozvojových zemích.

Trojvakcínou proti tetanu-záškrtu-černému kašli je vhodné nahradit řádné přeočkování po 10 letech proti tetanu. V případě těsného kontaktu s kojenci (děti do 1 roku věku) je vhodné podat tuto očkovací látku bez ohledu na interval od předchozího očkování proti tetanu. Nejvhodnější čas pro provedení očkování je ještě před narozením dítěte nebo alespoň před propuštěním z porodnice.

Při překročení doporučeného intervalu 10 let se vždy doplní jen 1 dávka (vakcíny proti tetanu nebo kombinace tetanus-záškrt-černý kašel). Nikdy se nepodávají znovu 3 dávky vakcíny, jako kdyby člověk nikdy nebyl očkován. (Tento u nás poměrně často doporučovaný postup je chybný).

Naše doporučení pro očkování trojvakcínou proti černému kašli:

Naše doporučení je ve shodě s doporučením Ministerstva zdravotnictví.

 

V České republice jsou dostupné 2 vakcíny proti tetanu-záškrtu-černému kašli: Boostrix (GSK) a Adacel (Sanofi-Pasteur).