Černý kašel (pertuse) - očkování dospělých = ochrana kojenců

Potenciálně život-ohrožující infekce tetanus a záškrt jsou v České republice díky vysoké proočkovanosti naprostou raritou, i když v roce 2019 jedno neočkované dítě tetanus prodělalo. Očkování proti tetanu v 10-letých intervalech je v České republice zavedenou praxí, ve vyspělých zemích se převážně očkuje 2-vakcínou proti tetanu a záškrtu. V posledních letech se z důvodu narůstajícího výskytu černého kašle zavádí kombinovaná očkovací látka proti tetanu, záškrtu a černému kašli pro dorostence a dospělé. V kombinaci ještě se složkou proti dětské obrně se tato vakcína v roce 2009 dostala do českého národního imunizačního schématu pro dorostový věk (10 let) a trojvakcína (bez složky proti dětské obrně) se dostala na náš privátní trh. Tato očkovací látka je určena pro dospělé. Výskyt černého kašle narůstá z více různých důvodů, z nichž jedním je vyhasínající imunita po očkování (očkování proti černému kašli nemá trvalý účinek). U dříve očkovaných větších dětí, adolescentů a dospělých infekce není příliš závažná a probíhá poměrně nespecificky jako dlouho trvající kašel. Mnoho těchto případů unikne nediagnostikováno. Největším potenciálním rizikem narůstajícího výskytu černého kašle je přenos na malé ještě neočkované kojence, pro něž může být život-ohrožujícím onemocněním. Zdroj černého kašle u kojenců je ve většině případů jiný člen domácnosti (rodiče, sourozenci atd.) I v České republice výskyt černého kašle narůstá; každoročně jsou hlášeny stovky případů, ale skutečné počty jsou pravděpodobně v tisících. Největší výskyt je v adolescentním a kojeneckém věku. V roce 2017 bylo hlášeno 22 případů černého kašle v kojeneckém věku. V letech 2005-2017 5 kojenců zemřelo. Všichni byli ve věku 0-4 měsíce; tedy ve věku, kdy nebyli očkováni vůbec nebo jen nekompletně. V celosvětovém měřítku dochází k desítkám milionů onemocnění a stovkám tisíc úmrtí každoročně, většina z nich u malých dětí v rozvojových zemích.

Černý kašel v kojeneckém věku vypadá takto: https://www.youtube.com/watch?v=S3oZrMGDMMw

Naše doporučení pro očkování trojvakcínou proti černému kašli (seřazeno podle priority):

  1. Všechny těhotné ženy, v každém těhotenství, nejlépe ve 27 týdnech gestačního věku. Pokud se to nepodaří, tak co nejdříve po tomto termínu.
  2. Všichni dospělí, kteří jsou v kontaktu s kojenci (dítě do 1 roku věku). Nejlépe ještě před narozením dítěte.
  3. Všichni dospělí, kteří dostali poslední dávku vakcíny proti tetanu před více než 10 lety.
  4. Všichni dospělí by měli dostat 1 dávku kombinované vakciny proti tetanu, záškrtu a černému kašli.

Naše doporučení je ve shodě s doporučením Ministerstva zdravotnictví. Stejná doporučení platí ve většině vyspělých zemí, např. ve Velké Británii, USA, Kanadě, Austrálii, Německu, ...

Při překročení doporučeného intervalu 10 let se vždy doplní jen 1 dávka (vakcíny proti tetanu nebo kombinace tetanus-záškrt-černý kašel). Nikdy se nepodávají znovu 3 dávky vakcíny, jako kdyby člověk nikdy nebyl očkován. (Tento u nás poměrně často doporučovaný postup je chybný).

V České republice jsou dostupné 2 vakcíny proti tetanu-záškrtu-černému kašli: Boostrix (GSK) a Adacel (Sanofi-Pasteur).

 

Poslední aktualizace: 2.4.2020