Pneumokoky: dospělí

Očkování dospělých proti pneumokokům

Streptococcus pneumoniae (pneumokok) patří k nejvýznamnějším bakteriálním vyvolavatelům onemocnění a úmrtí. Lze odhadnout, že jen v České republice dochází k nejméně několika stům až více než tisíci tzv. invazivních pneumokokových onemocnění a na tomuto onemocnění nejméně několik desítek až více než 100 lidí každoročně podlehne. Invazivnímu pneumokokovému onemocnění je u dospělých možné předcházet pneumokokovými vakcínami. 

Existují 2 typy pneumokokových vakcín pro dospělé: tzv. polysacharidová (Pneumo23) a tzv. konjugovaná (Prevenar13). Typ vakcíny, kterou by měl dospělý dostat, je závislý na věku a zdravotním stavu. Velká studie provedená v Nizozemí prokázala účinnost konjugované vakcíny Prevenar13 v prevenci pneumonie (zápalu plic) u seniorů. V této věkové katergorii patří pneumonie k nejčastěšjím příčinám úmrtí. 

Dospělí, kteří by měli být očkováni proti pneumokokům:

1. Všichni kuřáci (polysacharidová vakcína Pneumo23)

2. Pacienti s rizikovými faktory = chronická onemocnění, např. bronchialní astma, cukrovka, chronické nemoci srdce a plic, ledvin, jater a mnoho dalších (polysacharidová vakcína Pneumo23)

3. Pacienti s vysoce rizikovými faktory = závažné poruchy imunity, chybění sleziny, maligní onemocnění, ... (konjugovaná vakcína Prevenar13 i polysacharidová vakcíny Pneumo23)

4. Všichni senioři (nad 65 let věku) (konjugovaná vakcína Prevenar13 i polysacharidová vakcíny Pneumo23)

 

Astma má asi 7% dospělých. Riziko invazivního pneumokokového onemocnění je u astmatu asi 2,5x zvýšené oproti zdravým, v závislosti na závažnosti astmatu.

Kouření cigaret zvyšuje riziko získání invazivního pneumokokového onemocnění asi 4x oproti nekuřákům v závislosti na počtu vykouřených cigaret.

Polysacharidová pneumokoková vakcína vykazuje částečnou účinnost (50-80%) v prevenci tzv. invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých. Konjugovaná pneumokoková vakcína je účinná proti invazivním pneumokokovým onemocněním i proti pneumoniím (zápalům plic)

Poslední revize textu: 14.8.2014, Daniel Dražan