Pásov opar (latinsky herpes zoster) je onemocnění, které postihuje zhruba 1/3 lidí. Riziko rozvoje pásového oparu stoupá s věkem. Největší riziko mají lidé ve věku nad 60 let. V tomto věku je také vyšší riziko silné bolesti a vzniku tzv. postherpetické neuralgie. Onemocnění se projevuje bolestivou puchýřnatou kožní vyrážkou trvající 2-4 týdny. U někoho se následně vyvine silná bolest nervů, která může trvat měsíce i roky. Tato tzv. postherpetická neuralgie je nejčastější komplikací pásového oparu. Postherpetickou neuralgii mají nečasětěji staří lidé. Pásový opar může mít i jiné vážné komplikace, včetně poškození očí (pokud se pásový opar rozvine v oblasti oka). Velmi nepříjemným příznakem pásového oparu je silná bolest (přirovnávaná k bolestem při porodu nebo močových kamenech). Tato bolest může způsobit deprese, úzkosti, poruchy koncentrace, ztrátu chuti k jídlu a ztrátu hmotosi. Pásový opar také může interferovat s aktivitami běžného dne, např. oblékáním, koupáním, jídlem, vařením, nakupováním a cestováním.

Pásový opar je způsoben varicella zoster virem (VZV). Tento virus u dětí (méně často i u dospělých) způsobuje plané neštovice. Po prodělání planých neštovic virus zůstává v těle. Všichni, kdo prodělali plané neštovice (což je převážná většina lidí), mají v sobě varicella zoster virus. Virus se může z ne zcela jasných důvodů reaktivovat o mnoho let později a způsobit pásový opar. Během svého života pásový opar prodělá asi 1/3 lidí. Jen v České republice prodělá každoročně pásový opar více než 30 000 lidí. Pásový opar je možné získat v kterémkoli věku, tedy včetně dětí, ale nejčastěji k němu dochází u starších lidí. Asi polovina ze všech případů je ve věku nad 60 let.

Pásový opar je nakažlivý. Člověk s pásovým oparem může přenést virus na člověka, který ještě neměl plané neštovice a toto onemocnění mu způsobit. (Člověk s pásovým oparem nemůže nikomu jinému způsobit pásový opar, protože se nejedná o primární infekci, nýbrž o reaktivaci viru v těle).

Jedinou možnosti, jak snížit riziko pásového oparu a postherpetické neuralgie je očkování. Vakcína proti pásovému oparu (Zostavax) je schválena pro lidi ve věku nad 50 let. V USA je rutinní očkování touto vakcínou doporučeno pro všechny lidi nad 60 let věku. Vakcína snižuje riziko pásového oparu o 1/2 a riziko postherpetické neuralgie o 2/3. Vakcína nemá žádné vážné nežádoucí účinky. Podobně jako jiné vakcíny může způsobit zarudnutí, bolest, otok nebo svědění v místě vpichu a také bolest hlavy.