Plané neštovice (varicella)

jsou jedním z nejčastějších infekčních onemocnění na celém světě. Riziko infekce pro neimunního jedince (člověk, který onemocnění neprodělal nebo nebyl očkován) při styku s nemocným jedincem v domácnosti je 90%. Například když se starší sourozenec nakazí ve školce a onemocní, riziko infekce pro mladšího sourozence je 90%. K onemocnění dochází nejčastěji ve věku 5-10 let, 90% dětí je infikováno do 10 let věku. Onemocnění se přenáší přímým kontaktem, kapénkami a vzduchem. Inkubační doba je v rozmezí 10-21 dní, nejčastěji 14-16 dní (doba, která uplyne od nákazy do prvních projevů onemocnění). Nemocné dítě je infekční již 2 dny před nástupem vyrážky, v době, kdy ještě nevíme, že bude nemocné a přetrvává ještě 7 dní po nástupu vyrážky, do doby, kdy jsou všechny puchýřky zhojeny stroupky. Je možné se nakazit i od člověka s pásovým oparem, který je způsobený stejným virem (varicella-zoster virus).


Dítě s běžným průběhem planých neštovic (zdroj: Britannica)

  

Nástup klasické vyrážky mohou o jeden den předcházet nespecifické příznaky, jako horečka, malátnost, nechutenství. Vyrážka začíná jako malé červené pupínky, které se rychle mění v puchýřky, jejich obsah se zakaluje, následuje vřídek, stroupek a zhojení. Nové výsevy se objevují 3-4 dny, většinou začínají na obličeji a trupu, pak se mohou šířit na končetiny. Těchto „pupínků“ bývá průměrně 300-500, v rozmezí od méně než 10 po více než 1500, současně v různém stadiu a většinou svědí. „Pupínky“ se mohou objevit i na sliznicích, například v dutině ústní nebo v pochvě. Horečka může dosahovat až 39oC a může přetrvávat 3-4 dny.


Onemocnění může probíhat i velmi závažně s nutností hospitalizace. V České republice jsou každoročně pro plané neštovice hospitalizovány stovky dětí. Výjimečně může onemocnění skončit i úmrtím. Příčinou hospitalizace a úmrtí mohu být následující komplikace:

Ještě vzácněji mohou plané neštovice způsobit další komplikace, jakými jsou Guillain-Barré syndrom, nedostatek krevních destiček způsobující krvácení, záněty kloubů, srdce, ledvin, varlat, jater nebo struktur oka (duhovky).


Komplikace může získat kdokoli a nelze je předem odhadnout, ale někteří jedinci mají jejich riziko zvýšené. Nejrizikovějšími faktory jsou novorozenecký a dospělý věk a poruchy imunity (v kterémkoli věku). Pouze k 5 % případů dochází u dospělých, kteří se podílejí 35 % na počtech úmrtí. Plané neštovice jsou velmi závažné pro těhotné ženy během prvního trimestru gravidity, kdy mohou těžce poškodit plod a též několik dní před porodem a po porodu, kdy může dojít k těžkému onemocnění novorozence.

Stejný virus, který způsobuje plané neštovice (varicella), způsobuje i pásový opar (herpes zoster). Odtud název viru – varicella-zoster virus (VZV).


Léčba pro děti s nekomplikovaným průběhem je pouze podpůrná. Podávají se léky proti horečce (kromě aspirinu) a proti svědění (antihistaminika). Je třeba dodržovat pečlivou hygienu. V některých těžkých případech lze použít léky proti viru VZV. Mazání tekutým pudrem ani ničím jiným nemá žádný význam. Dítě by mělo dodržovat normální hygienu včetně koupání a sprchování. Zakazování koupání dětem s planými neštovicemi nemá žádné racionální opodstatnění. Omezení fyzických aktivit v průběhu planých neštovic je určeno stavem dítěte a při jeho dobrém stavu není nutné dítě nijak omezovat. Jakéhokoliv člověka s planými neštovicemi je nutné do doby zhojení všech puchýřků stroupkem izolovat od dalších lidí, aby nedocházelo k přenosu viru na další osoby. Zhojení puchýřků stroupkem trvá většinou 1 týden od začátku nemoci. Po uplynutí 1 týdne může dítě při běžném průběhu nastoupit zpět do předškolního nebo školního kolektivu.

 

Očkování proti planým neštovicím

Nejlepší ochranou před planými neštovicemi je očkování. V některých zemích patří do základního očkovacího kalendáře. Například v USA se plošně očkuje od roku 1995 a 90 % dětí je očkováno. Všechny děti se očkují také v Austrálii, Německu a některých dalších evropských zemích. V České republice je očkování proti planým neštovicím dostupné do roku 2003. Očkování je velmi účinné, už první dávka prakticky eliminuje riziko těžkého průběhu onemocnění a po druhé dávce je pravděpodobnost získat plané neštovice velmi nízká. Pokud dojde k tvz. průlomové infekci (tedy planým neštovicím u očkovaného), je vždy její průběh mírný.  Vakcínu je možné použít k ochraně i po kontaktu s onemocněním, ale v tomto případě nejpozději do 5 dnů (čím dříve, tím lépe). Očkování mají též nižší riziko rozvoje pásového paru v pozdějším životě. Vakcína je velmi bezpečná, možné nežádoucí účinky jsou mírné a přechodné, riziko vážných nežádoucích účinků je zanedbatelné a nesrovnatelné s možným rizikem komplikací onemocnění planými neštovicemi.

Očkování je vhodné pro všechny jedince nad 1 rok věku, kteří nejsou proti planým neštovicím imunní (to znamená, že neprodělali plané neštovice nebo pásový opar).  Podávají se 2 dávky vakcíny v minimálním intervalu 3 měsíců u dětí a 4 týdnů u adolescentů a dospělých. U dospělých přichází v úvahu (ale není nutné) před očkováním zjištění hladiny protilátek proti viru VZV, u celé řady dětí onemocnění proběhlo, aniž by se o tom vědělo a vyšetření je levnější než vakcinace. Rozhodně je očkování vhodné pro ženy v plodném věku, které neprodělaly plané neštovice a pro jejich děti, které též onemocnění neprodělaly, z důvodu výše uvedeného rizika nemoci pro plod a pro novorozence. (Nejméně 4 týdny po očkování by žena neměla otěhotnět).

 

Průlomová infekce u očkovaného

I očkované dítě může dostat plané neštovice. Říká se tomu průlomová infekce. U řádně očkovaného dítěte (2 dávkami vakcíny) je pravděpodobnost získání průlomové infekce nízká (méně než 5 %). Průlomové infekce jsou velmi mírné, bez horečky, s méně než 50 pupínky. Při průlomové infekci se většinou nevytváří puchýřky, ale jen pupínky. Riziko komplikací průlomové infekce je nulové. Průlomová infekce je ale také infekční, i když méně, než plané neštovice u neočkovaného dítěte. Za infekční se dítě považuje do doby, než se všechny puchýřky zhojí stroupkem a pokud puchýřky nemá tak po dobu, dokud se vytváří nové pupínky. Při průlomové infekci to bývá několik dní a po tuto dobu by dítě mělo zůstat v izolaci. Jinak se nemusí v ničem omezovat. Dítě, které prodělá průlomovou infekci po 1. dávce vakcíny nemusí dostat 2. dávku.

Cena očkovací látky se pohybuje někde mezi 1100 a 1600 Kč. 


Zde jsou obrázky planých neštovic.

 

Poslední aktualizace 26.4.2023, Daniel Dražan