Spalničky

 

Charakteristická vyrážkajsou infekční onemocnění způsobené virem rodu Morbillivirus patřící do čeledi Paramyxoviridae. Jediným přirozeným hostitelem tohoto viru je člověk (tedy spalničky se přenáší pouze mezi lidmi). Virus se přenáší od infikovaných osob kapénkami z nosu nebo nosohltanu. Spalničky jsou vysoce infekční a v mnoho částech světa včetně Evropy jsou stále ještě běžným onemocněním. I při existenci vysoce účinné a bezpečné vakcíny patří spalničky celosvětově mezi nejčastější příčiny dětských úmrtí. 

Inkubační doba spalniček od nakažení do prvních projevů nemoci je 8-12 dní (dle některých zdrojů 7-21 dní) a do objevení se typické vyrážky kolem 14 dní. Infekčnost začíná 4 dny před objevením se vyrážky a končí 4 dny po jejíím nástupu. Běžnými projevy spalniček jsou horečka, rýma, kašel, zánět spojivek a vyrážka. Horečka stoupá během prvních 2-4 dní a může dosahovat 40 st. C. Lékař může v ústech dítěte objevit charakteristické Koplikovi skvrny. Vyrážka začíná po 2-4 dnech na obličeji a krku a šíří se směrem dolů na trup a končetiny. Podezření na onemocnění spalničkami by mělo vždy být potvrzeno laboratorními metodami (vyšetření protilátek proti viru spalniček nebo přímo detekce viru).

Spalničky mohou být velmi závažným onemocněním i pro zcela zdravé dítě, často vyžadují hospitalizaci a asi 30% nemocných má některou z komplikací. Ty jsou častější u malých dětí do 5 let věku a dospělých nad 20 let věku, u těhotných žen a u lidí s poruchami imunitního systému (nádory léčené chemoterapií, leukémie, HIV infekce, imunosupresivní léčba). Lidé s poruchami imunity nemusí mít při spalničkách vyrážku. Nejčastějšími komplikacemi jsou záněty středního ucha (10%), průjmy (8%), laryngotracheobronchitidy (zánět hrtanu, průdušnice a průdušek, kterému se u nás ne zcela přesně říká "laryngitida"), pneumonie (česky zápal plic, 5%, příčinou je virus spalniček nebo komplikující bakterie, nejčastější příčina úmrtí na spalničky) a encefalitida (zánět mozku, 0,1%). Spalničky mohou způsobit hluchotu, slepotu a trvalé neurolologické poškození. 1-2 děti z 1 000 (0,1-0,2%) nemocných zemřou následkem dýchacích nebo neurologických komplikací. Subakutní  sklerosující panencefalitida je zánět mozku nastupující 3-30 let po spalničkách, který je ve 100% smrtící a je častější u dětí, které spalničky prodělají v časném věku. Vysoké riziko závažných komplikací a úmrtí mají podvyživené děti v rozvojových zemích; ty umírají na průjmy a pneumonie (zápaly plic) a spalničky u nich také mohou způsobit slepotu. Nedostatek vitaminu A zvyšuje riziko těžkých zápalů plic, průjmů a onemocnění očí.

Neexistuje žádná specifická léčba spalniček. Cílem podpůrné péče je zabránění komplikacím. Zajišťuje se dostatečný příjem tekutin a výživa a druhotné bakteriální infekční komplikace se léčí antibiotiky.

Vysoce účinnou metodou prevence spalniček je očkování. K většině infekcí dochází u osob neočkovaných nebo nedostatečně očkovaných. Vakcína proti spalničkám se používá více než 50 let (USA od roku 1963, Československo od roku 1969). Je vysoce účinná a bezpečná. Očkuje se kombinovanou očkovací látkou proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (MMR), event. ještě planým neštovicím (MMRV).

Lidé, kteří v minulosti spalničky prodělali, mají proti nim celoživotní imunitu. 2 dávky vakcíny chrání 97-98% očkovaných, 1 dávka 90-93%.

 

Jak je na tom se spalničkami Česká republika, Evropa a ostatní části světa

 

Jak je na tom se spalničkami Česká republika se dočtete zde

Evropa

V Evropském regionu Světové zdravotnické organizace bylo spalničkami infikováno v roce 2018 přes 82 000 lidí a z nich 72 zemřelo (z nich 35 v zemích EU a Evropského hospodářského prostoru). Jedná se o bezkonkurenčně nejvyšší počet onemocnění v posledním desetiletí.  V roce 2017 onemocnělo necelých 26 tisíc lidí (42 úmrtí), v roce 2016 přes 5 tisíc. Nejméně deset z 53 zemí Evropského regionu mělo v roce 2018 více než 1000 případů.

Nejvíce postiženými evropskými zeměmi jsou v tomto pořadí (v závorce je uveden počet případů a počet případů přepočítaný na 1 milion obyvatel a event. počet úmrtí v roce 2018):

a tak dále. Jen na Islandu nebyl hlášen ani 1 případ.

Nejhorší situace je na Ukrajině, kde se počet případů oproti roku 2017 zdesetinásobil. Přes 53 000 případů znamená incidenci (výskyt) 1209 případů na 1 milion obyvatel. Na Ukrajině poklesla proočkovnaost proti spalničkám v roce 2016 během válečného konfliktu s Ruskem na 31% - jednu z nejnižších proočkovaností na celém světě. 

V Itálii je příčinou nárustu počtu případů spalniček populistické politické hnutí, které v obyvatelstvu živí protivakcinační nálady. Díky této rozsáhlé epidemii spalniček přešla v roce 2017 na povinné očkování (kromě spalniček i všemi ostatními vakcínami povinnými v České republice a navíc proti planým neštovicím a meningokokům).

V letech 2015 a 2016 byla zhruba 1/3 onemocnění u dospělých nad 20 let. 

K přerušení přenosu spalniček (tedy k zabránění epidemií) je nutné, aby bylo 95% populace očkováno 2 dávkami vakcíny. Proočkovanost v Evropě se nyní zlepšuje; v roce 2018 bylo alespoň 1 dávkou očkováno 95% dětí, 2 dávkami 90%. Stále existují ale oblasti, které mají proočkovanost nižší a které díky tomu budou ohroženy epidemiemi. Více zde. Aktuální data o epidemiích spalniček jsou k dispozici na webu ECDC. Evropská komise doporučuje všem členským státům, aby zajistily co nejvyšší proočkovanost dětskými vakcínami.

 

USA a Amerika

 

Před zahájením očkování v USA v roce 1963 mělo spalničky mnoho dětí, každý rok jich bylo hospitalizováno 48 000, 1000 mělo encefalitidu (zánět mozku) a 500 jich zemřelo. V roce 1994 bylo hlášeno 958 případů (v 39 státech). V USA byly spalničky eliminovány v roce 2000. Od té doby se ale spalničky vrací, protože v některých místech není dostatečné procento dětí očkované. V letech 2014-2015 proběhla epidemie v Kalifornii a rozšířila se do 25 států; onemcnělo 189 lidí, z nichž většina byly neočkované děti. Další epidemie proběhla v somálské komunitě v Minnesotě, ve které proočkovnast poklesla z 90 na 40%. Další epidemie proběhly v ultraortodoxních židovských komunitách s nízkou proočkovaností v New Jersey a New Yorku. V roce 2019 probíhá v USA zatím 5 epidemií (definovány jako více než 3 případy). Jsou spojeny s dovozem spalniček ze zemí s vysokou incidencí (Ukrajina, Izrael). V období 1.1.-17.5.2019 bylo v USA hlášeno 880 případů, což je  nejvíce za posledních 25 let. (Česká republika s 30x menším počtem obyvatel má v roce 2019 jen o málo méně případů). Převážná většina případů spalniček byla u neočkovaných dětí. Největší podíl případů je soustředěn ve státě New York City u dětí v ortodoxních židovských komunitách v Brooklynu. Menší epidemie ale probíhají i v řadě dalších států.

I když na celém americkém kontinentu jsou spalničky považovány za eliminované a k malým epidemiím dochází pouze kvůli dovozu nemoci z jiných částí světa, včetně Evropy, nyní probíhá velká epidemie ve Venezuele díky politicko-ekonomické krizi a odtud se spalničky šíří do jiných míst Jižní Ameriky (Brazílie, Kolumbie, Peru).

 

Afrika a Asie

K většině z celkového počtu úmrtí na spalničky dochází v chudých zemích Afriky a Asie. 

Například na Madagaskaru zemřelo od října 2018 (k datu posldní aktualizace) nejméně 922 lidí i přes masivní vakcinační program, ve kterém bylo očkováno 2,2 milionu dětí. Toto číslo je pravděpodobně velmi podhodnoceno, stejně jako počet případů 66 000. Madagaskar patří k nejchudším zemím Afriky a v roce 1917 jen 58%.

 

Celosvětově způsobily spalničky v roce 2016 90 000 úmrtí (z nichž většina byla v rozvojových zemích Afriky a Asie) a byl to rok, kdy se toto číslo poprvé dostalo pod 100000. V roce 2017 se ale počet úmrtí znovu vyšplhal na 110 000. V rozvojových zemích je příčinou nedostatečné proočkovanosti nižší dostupnost vakcíny. V rozvinutých zemích odmítání vakcíny určitým procentem rodičů. Globální (celosvětová) proočkovanost proti spalničkám je asi 85%.

Vzniku a šíření epidemií je možné předcházet zajištěním imunity v celé populaci. K tzv. evidenci imunity patří řádné očkování 2 dávkami vakcíny, prodělání spalniček v minulosti a laboratorní průkaz imunity (protilátek v krvi). Kdokoli nespolňuje 1 z těchto 3 bodů je považován za vnímavého a měl by být očkován. 

Daniel Dražan, posledné revize textu 21.5.2019

Spalničky