Spalničky a těhotenství

Těhotná žena má zvýšené riziko závažných komplikací spalniček, včetně hospitalizace a pneumonie (zápalu plic). Ohrožen je také plod: k jeho rizikům patří potrat, porod mrtvěrozeného plodu, předčasný porod a nízká porodní hmotnosti. Pokud se dítě narodí během spalniček matky, má zvýšené riziko vrozených spalniček. Zvýšené riziko závažného onemoncnění a kompllikací mají neočkované nebo nedostatečně očkované těhotné ženy a kojenci mladší 1 roku. 

V USA existuje jasné doporučení, podporované Americkou kolejí porodníků a gynekologů (American College of Obstetricians and Gynecologists - ACOG) i CDC (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí), k prevenci spalniček v těhotenství. 

Všechny ženy, které mohou být v budoucnu těhotné a všechny těhotné ženy by měly mít dokumentované 2 dávky MMR vakcíny (proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím). 2 dávky vakcíny mají 97% účinnost v prevenci spalniček.

 

Před těhotenstvím

Ženy v reprodukčním věku a ženy plánující těhotneství by si u svého lékaře měli nechat ověřit svůj imunní stav proti spalničkám a pokud nejsou imunní, měli by se naočkovat MMR vakcínou. Po očkování by se 4 týdny neměli snažit otěhotnět. Nicméně očkování MMR na začátku ještě nepoznané gravidity není důvodem k jejímu přerušení (na světě není znám žýdný případ, že by MMR vakcína poškodila plod).

Těhotenství

Podle doporučení platného v USA je v těhonství dostačující pro prokázání imunity dokumentovaná 1 dávka vakcíny. (V České republice ificiální doporučení neexsituje, ale vzhledm k mnohem vyššímu výskty spalniček by u nás všechny ženy v prekoncepčním věku a v graviditě měly mír dokumentované 2 dávky vakcíny). Ženy ve zvýšeném riziku musí mít dokumentované 2 dávky vakcíny. Za zvšené riziko se považuje cestování do zahraničí (včetně do České republiky), zdravotničtí pracovníci a studenti postsekundárního, tedy vysokoškolského vzdělávání.

Přítomnost specifických protilátek (třídy IgG) v séru je také považováno za průkaz imunity. V oblastech probíhajících epidemií spalniček by se u těhotných žen bez prokazatelné imunity mělo zvažovat vyšetření protilátek proti spalničkám. Protilátky je možné vyšetřit 2 metodami:

1. ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay): metoda je dostatečně specifická (pozitivní výsledek potvrzuje imunitu proti spalničkám), ale málo senzitivní (negativní výsledek neznamená, že vyšetřovaná osoba není imunní).

2. PRNT (plaque reduction neutralization test): v těhotenství by ideálně ELISA negativní test měl být porvrzen PRNT

 

Těhotným ženám, které nejsou imunní a které se dosataly do kontaktu se spalničkami nebo jen při podezření na tanto kontakt, by měl být nejpodzěji do 6 dnů od kontaktu podán nitrožilní imunoglobulin (IVIG, preparát protilátek, který obsahuje i protilátky proti spalničkám). Před aplikací je možné vyšetřit protilátky v krvi k určení imunního stavu, pokud je to časově zvládnutelné. Těhotným neimunním ženám po kontaktu se spalničkami je možné podat MMR vakcínu. (V těhotenství se všeobecně nedoporučuje, ale nikdy nebylo zaznamnáno poškození plodu vakcínou a nepatrné teorteické riziko je řádově nižší nez prodělání spalniček po expozici v těhotenství).

Po porodu

Ženy po porodu, které nemají prokazatelnou imunitu proti spalničkám (nebo proti zarděnkám), by měly hned dostat MMR vakcínu. MMR vakcína je bezpečná pro kojící ženu i její kojené dítě a kojení neovlivňuje imunitní reakci na MMR vakcínu.

 

Daniel Dražan, 18.8.2019