Prevence otrav
Ve Spojených státech je každý den akutně pro ošetřeno více než 300 dětí a každý den 2 děti otravě podlehnou. Analogní čísla pro Českou republiku nejsou k dispozici, ale odpovídalo by to zhruba 10 ošetřením denně a 20 úmrtím ročně.

Příčinami otrav dětí jsou  různé chemické látky v domácnosti, čistící prostředky a léky. K otravě může dojít při chybném dávkování léků rodiči nebo při náhodném požití léku či chemikálie dítětem, na které zrovna nedohlíží rodiče. Malé děti jsou velmi aktivní a zvídavé, všechno se snaží prohlédnout, dávají všechno do úst a ochutnávají.

Možnosti prevence otrav

Všechny léky a domácí chemikálie uchovávejte v originálním balení a mimo dosah dětí, v místě, kde je neuvidí, někde nahoře a uzamčené.

Při podávání léků dětem dbejte vždy doporučení lékaře. Při podávání volně prodejných léků se řiďte pokyny v příbalové informaci a nepodávejte dětem volně prodejné léky, které nejsou nezbytně potřebné. Zbavte se nepoužitých, nepotřebných a prošlých léků a chemikálií.

Důležitá telefonní čísla pro případ otravy

Toxikologické informační středisko: 224 919293   nebo 224915402 (dostupné 24 hodin denně)

Zdravotnická záchranná služba: 155 (volejte pouze při závažných příznacích otravy, např. při poruše vědomí nebo poruše dýchání)

Naše ordinace: 724144732 nebo 384325736Autor textu: Daniel Dražan, 2.5.2019

Text vznikl podle webové stránky CDC, kterou najdete zde