Preventivní prohlídky (doporučení z jednotlivých prohlídek)

Prenatální (před narozením)
Vstupní (po propuštění z novorozeneckého oddělení)
14 dní
1 měsíc
2 měsíce
4 měsíce
6 měsíců
9 měsíců
12 měsíců
15 měsíců
18 měsíců
3 roky
5 let
7 let
9 let
Adolescence (11-19 let)