Prenatální prohlídka

Po příchodu z porodnice prosíme o objednání první preventivní prohlídky na telefonním čísle 384325736, případně mobilním 724144732 nebo e-mailem. První prohlídku provádíme v ordinaci kolem 2 dní po propuštění z porodnice. Při bezproblémovém průběhu je na další týden naplánována návštěva sestry doma. Další prohlídky již probíhají v ordinaci. Z každé preventivní prohlídky zasíláme e-mailem zprávu včetně termínu na další prohlídku. Při potřebě ošetření mimo naplánovaný termín nebo při potřebě změny termínu prosíme o objednání telefonicky nebo e-mailem. Ordinační hodiny uvedené na brance jsou orientační, přizpůsobujeme ji aktuálním potřebám.

Při preventivních prohlídkách se Vás budeme ptát, jak se miminku daří, jak se vyvíjí a jak ho krmíte. Jako nejlepší způsob výživy Vám budeme doporučovat kojení, pokud to bude možné. Nejčastější příčinou vážného poškození zdraví či úmrtí v dětském věku jsou úrazy. Všechny děti již od novorozeneckého věku musí být v autě vždy připoutané v autosedačce.  Důležité je též polohování na záda během spánku a další opatření v prevence syndromu náhlého úmrtí kojence.

V novorozeneckém a kojeneckém věku je zvýšené riziko komplikací různých infekčních nemocí a tyto děti ještě není možné chránit očkování. Nejdůležitější strategií v prevenci některých infekčních nemocí je očkování rodičů a dalších blízkých kontaktů dítěte.

Oba rodiče by se měli co nejdříve ještě během těhotenství očkovat proti covidu-19,  chřipce a proti černému kašli.  Proti chřipce i černému kašli oběma těmto nemocem by měli být očkováni všichni, kteří budou s miminkem v úzkém kontaktu. Maminka by měla vědět, že byla řádně očkována nebo že prodělala zarděnky, spalničky, příušnice a plané neštovice.

Další vakcíny doporučujeme dospělým s cílem vlastní ochrany, bez podstatného vlivu na plod či dítě. Tyto vakcíny většinou neočkujeme v těhotenství. Jedná se zejména o vakcínu proti klíšťové encefalitidě, pro zájemce případně vakcíny proti hepatitidám A a B.

Všichni kuřáci by měli být očkovaní proti pneumokokům. Kromě pneumokokové vakcíny kuřákům doporučujeme vyhledání programu pro odvykání kouření, protože kouření má řadu negativních dopadů na zdravotní stav samotného kuřáka i na další osoby žijící ve stejné domácnosti, zejména děti. V literatuře se uvádí, že kouření zkracuje život v průměru o 15 let.

Viz též Očkování dospělých. Všechny doporučené vakcíny na požádání očkujeme.

Pro orientaci do budoucna doporučení i vakcín vhodných pro miminko. První  dávky dáváme ve 2 měsících věku. Očkování tzv. hexavakcínou (6-vakcínou) je v České republice povinné a plně ho hradí zdravotní pojišťovny. Tato vakcína chrání před záškrtem, tetanem, černým kašlem, dětskou obrnou, hepatitidou („žloutenkou“) B a bakterií, která se označuje Haemophilus influenzae B, která způsobuje závažné až život ohrožující infekce u malých dětí. Většina z těchto onemocnění jsou již u nás vzácné právě díky tomu, že jsou téměř všechny děti očkované. Všichni kojenci a malé děti by měli být očkováni proti pneumokokům a proti rotavirům. V tomto věku je též možnost očkovat proti nepříliš častým, ale život ohrožujícím meningokokovým onemocněním.
 
 
Pokud jsou informace o očkování pro Vás nedostatečné, odkazy na další zdroje jsou na stránce "Užitečné weby".

Při potřebě bližšího vysvětlení je možné se zeptat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Prosím připojte se ke skupině na FB a sledujte naši FB stránku.
 
Poslední aktualizace textu 20.3.2022, Daniel Dražan