Syndrom náhlého úmrtí kojence a jeho prevence

Jako syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS = sudden infant death syndrome) je neočekávané úmrtí kojence, jehož příčina se ani po řádném vyšetření nepodaří zjistit. V USA je SIDS 3. nejčastější příčinou kojenecké úmrtnosti a je odpovědný za 8% všech úmrtí kojenců (od narození do 1 roku věku) a 40-50% úmrtí dětí ve věku 1 měsíc – 1 rok. Před doporučením polohovat na spaní dítě na záda byla frekvence SIDS 1,3-1,4 / 1 000 živě narozených dětí, po zahájení kampaně za polohování kojenců na záda poklesl výskyt na 0,55 / 1 000 živě narozených dětí. V České republice se uvádí výskyt 0,22 / 1000 živě narozených, tedy asi 22 úmrtí kojenců za rok.

V posledním desetiletí došlo k poklesu výskytu SIDS v USA i v jiných zemích světa, alespoň částečně díky národním vzdělávacím kampaním zaměřeným na omezení rizikových faktorů sdružených s SIDS. Nejdůležitějším z těchto faktorů je omezení spánku kojenců na břiše ve prospěch polohy na zádech. Existují ale i další ovlivnitelné faktory, které se mohou na vzniku SIDS podílet. K SIDS dochází nejčastěji mezi 2 a 4 měsíci věku, většina do 6 měsíců věku. Riziko je zvýšené u dětí s nízkou porodní hmotností, předčasně narozených a s pomalejším nitroděložním i poporodním růstem.

Riziko je výrazně zvýšené (3-5x) při kouření matky během gravidity. Kouření matky a dalších lidí v okolí kojence též zvyšuje riziko, které je závislé na počtu kuřáků v domácnosti, na počtu kuřáků v místnosti s kojencem a na počtu vykouřených cigaret. Riziko zvyšuje i požívání alkoholu nebo drog matky během těhotenství.

Spaní na břiše prokazatelně zvyšuje riziko SIDS. Spaní na boku je sice méně rizikové než spaní na břiše, ale riziko úmrtí na SIDS je při poloze na boku 2x vyšší než při poloze na zádech. Z tohoto důvodu se jednoznačně doporučuje polohování na záda. Polohování na bok, které se někdy praktikuje na některých porodnicích, nepřináší žádné výhody a není doporučeno.

Měkké povrchy na spaní a ložní prádlo, jako např. různé polštářky, dečky, starší nebo měkčí matrace jsou sdruženy s vyšším rizikem SIDS. Přikrytí hlavy a obličeje volným ložním prádlem apod. zvyšuje riziko. Dalším rizikovým faktorem je přehřátí způsobená vysokou teplotou v místnosti nebo nadměrným oblečením nebo zabalením.

Podle některých studií je rizikovým faktorem sdílení postele, zejména spaní s dalším dítětem, spaní s rodičem na gauči nebo jiném měkkém povrchu a spaní s matkou-kuřačkou. Sdílení pokoje s rodiči naopak riziko snižuje. Nejbezpečnějším místem pro spaní kojence je postýlka v ložnici rodičů.

Kojení snižuje riziko syndromu náhlého úmrtí. Riziko je též sníženo používáním dudlíku. V Nizozemí a Německu je používání dudlíku doporučeno jako možná cesta je ke snížení rizika SIDS. Podle Americké akademie pediatrie by se měl dudlík používat u všech dětí, ale měl by se zavádět až po úspěšném zahájení kojení. (Po dosažení 1 roku věku již používání dudlíku ztrácí význam a naopak může být sdruženo se zvýšeným výskytem zánětů středního ucha).

Nebylo zjištěno žádné sdružení SIDS s očkováním. Naopak děti s SIDS jsou častěji neočkované. Děti očkované vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli (u nás 6-vakcína) mají 2x nižší riziko SIDS (v porovnání s dětmi neočkovanými).

Doporučení ke snížení rizika SIDS